Een telefoontje van

Een tele­foon­tje van het gara­ge­be­drijf waar mijn Ford Ka gepar­keerd stond maak­te dui­de­lijk dat een even­tu­e­le repa­ra­tie niet goed­koop zou uit­val­len. Voor mij reden om ver­der te zoe­ken naar een ver­van­gen­de auto. Gis­ter had ik al bij een aan­tal dea­lers geke­ken en van­daag heb ik met enke­le auto’s een proef­rit gemaakt. De uit­ein­de­lij­ke keu­ze is geval­len op een Nis­san Micra. Ik kon kie­zen tus­sen twee uit­voe­rin­gen die elkaar qua bouw­jaar niet veel ont­lie­pen. Alleen was de oran­je van iets meer tech­no­lo­gie en com­fort voor­zien, en die is het gewor­den. Vol­gen­de week don­der­dag kan ik ‘m ophalen.

Toen op 9 september

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

Geef een antwoord