20220921

Er stond een eten­tje gepland met het vol­tal­li­ge team. Gis­te­ren waren er al een hoop opties voor­bij geko­men van res­tau­rants waar ik hope­lijk nog niet eer­der was geweest. Uit­ein­de­lijk kwam er een­tje uit de hoge hoed die bij mij geen bel­le­tje deed rin­ke­len. Waar­schijn­lijk omdat het rede­lijk bui­ten het stads­cen­trum lag. Gewoon­lijk lagen de res­tau­rants waar wij naar­toe gin­gen op loop­af­stand van het hotel. Want keu­ze genoeg.

Er werd dus een reser­ve­ring gemaakt en ieder­een was blij dat we gin­gen eten in een res­tau­rant waar de mees­ten van ons nog niet eer­der waren geweest. Groot was daar­om mijn en hun ver­ba­zing dat hoe dich­ter we in de buurt kwa­men ik meer begon te her­ken­nen van de omge­ving. Voor­dat we de straat inre­den waar we moesten zijn gaf ik aan dat het een res­tau­rant was waar je aan de voor­kant kon par­ke­ren en dat het een soort van tent­ach­ti­ge uit­bouw had als entree. Dat klopte. 

We zijn er wel gaan eten en het smaak­te net zo goed als de voor­gaan­de keer een aan­tal jaar geleden.

Toen op 21 september

2020

2019

2015

2011

Geef een antwoord