20220928

De half­jaar­lijk­se snoei­beurt stond gepland voor van­daag. Om acht uur arri­veer­den de tuin­man­nen en tegen half vijf was de klus geklaard. De ligus­ter­heg, de diver­se bomen, de coni­fe­ren­haag, de lau­rier, allen die in dit sei­zoen gesnoeid kun­nen wor­den kwa­men aan de beurt. Ook is het gazon voor en ach­ter gever­ti­cu­leerd en van mest voorzien. 

Er viel voor mij niet zo veel te doen van­daag bui­ten wil­de ik ten­min­ste nie­mand in de weg lopen. Het groot­ste deel van de dag ben ik daar­om bin­nen bezig geweest met aller­lei klus­jes. In de namid­dag en avond heb ik m’n stu­die­boe­ken er weer bij gepakt. Tot nu toe is het voor­na­me­lijk door­le­zen van dat­ge­ne wat ik al gedaan heb om er weer in te komen.

I moest van­daag in Utrecht zijn en reed daar­na door naar Fries­land voor een over­nach­ting. Mor­gen­avond is ze weer thuis. Ik had het rijk alleen maar lag al vroeg in bed. De ver­moeid­heid van de voor­bije weken begint op te spelen. 

Toen op 28 september

2020

2019

2016

2014