20221004

De para­ce­ta­mol had niet gehol­pen. Al mid­den in de nacht werd ik badend in het zweet wak­ker. Spier­pijn over mijn hele lijf en bar­sten­de hoofd­pijn. Ik nam een extra para­ce­ta­mol en ging weer terug naar bed. Van­och­tend idem dito. Vol­op koorts, spier­pijn en hoofdpijn. 

Eigen­lijk zou ik naar kan­toor zijn gegaan, maar ik besloot thuis te blij­ven. Goh, zei I, moest je daar nog over naden­ken. Ze moest zelf op stap voor een trai­ning on site, dus ik vond het ver­stan­dig haar niet te ver­tel­len dat ik thuis bleef om uit te zie­ken, maar om van­uit huis te wer­ken. Toen ze ver­trok­ken was open­de ik mijn lap­top en ging zo goed en kwaad als het ging aan het werk.

Lang heb ik het niet vol­ge­hou­den. Ik was gewoon­weg te beroerd om me te con­cen­tre­ren en pro­duc­tief te zijn. Tegen het mid­dag­uur klap­te ik mijn lap­top weer dicht en viel op de bank. Eerst nog met een boek, al snel ech­ter met de tv aan voor wat gezap langs de diver­se zen­ders. Pas tegen het eind van de mid­dag begon ik wat op te knap­pen. De rest van de avond heb ik het rus­tig aan gedaan. Hope­lijk krijg ik een goe­de nacht­rust en kan ik mor­gen weer naar kantoor.

Toen op 4 oktober

2020–2

2020-1

2018

2015

2014

2011

2009