20221008

Bin­nen­kort komt de schoon­ma­ker die rond­om het huis de dak­ran­den, ramen en het ter­ras een goe­de poets­beurt geeft. Om te zor­gen dat hij over­al goed bij kan heb­ben we van­daag een hoop spul­len aan de kant gezet. Voor­al op het ter­ras was dat nodig. Daar stond een aan­hang­wa­gen, een tuin­ta­fel met stoe­len, een bank, een sta­pel krat­ten met wal­no­ten, en nog wat meer klei­ne rommel. 

Toen dat gro­ten­deels gedaan was had­den we beter zicht op de vele insek­ten die gedu­ren­de de zomer­pe­ri­o­de lang­zaam bezit heb­ben geno­men van de muren, kozijn en de onder­kant van het dak. Veel­al waren het spin­nen en mug­gen, maar er zaten ook exem­pla­ren tus­sen die we niet zo vaak zien. Zo ook het insekt op de foto. Voor­al de pun­ti­ge staart boe­zemt ont­zag in.


Toen op 8 oktober

2020–3

2020–2

2020–1

2019

2017

2016

2014

2012

2011