20221010

Deze week zit ik weer in Cluj voor het werk. Dit­maal reis ik zon­der col­le­ga’s. Om 8 uur was ik op het vlieg­veld in Dort­mund. Helaas ver­trok­ken we later dan gepland omdat het vlieg­tuig uit Cluj waar­mee we terug zou­den vlie­gen ver­tra­ging had wegens mist in de vroe­ge ochtend. 

Ook in Cluj duur­de het alle­maal lan­ger dan nor­maal. Toen ik ein­de­lijk bui­ten stond liet ik de taxi­chauf­feur weten dat hij me naar het hotel kon bren­gen. Het had niet zo heel veel zin meer om naar kan­toor te gaan.

In het hotel bleek dat mijn kamer nog niet gereed was. Omdat ik daar­voor weer te vroeg was. Ik ging in de lob­by zit­ten met een kop kof­fie en een wel­kom­koek­je. Niet veel later kon in naar mijn kamer en was niet ver­rast dat het dezelf­de kamer is die ik meest­al heb in dit hotel. 

Nadat ik mijn kof­fer had uit­ge­pakt deed ik mijn lap­top open en werk­te een tijd­lang aan mijn mail. Toen was het tijd voor een rond­je ren­nen in het park. Daar was het van­we­ge het mooie weer best wel druk met wan­de­laars en hardlopers. 

Omdat je in het park in prin­ci­pe rond­jes loopt kom je vaak dezelf­de hard­lo­pers meer­de­re keren tegen indien ze in de tegen­over­ge­stel­de rich­ting loop­en. Ik begon er dus maar niet aan om ieder­een die ik tegen­kwam te groe­ten, wat ik nor­maal gespro­ken wel doe als ik thuis ga hard­lo­pen. Ver­der heb ik mijn bril niet op waar­door ik nie­mand her­ken, mocht ik al iemand tegen­ko­men in Cluj die ik zou kennen.

Van­daag gebeur­de dat ech­ter. Ik pas­seer­de een stel tege­moet­ko­men­de ren­ners. Liep aan hen voor­bij en hoor­de niet lang daar­na mijn naam meer­de­re keren geroe­pen wor­den. Ver­baasd draai­de ik me om. Het was iemand van mijn eigen team! Dat had ik nog nooit eer­der mee­ge­maakt. En zij ook niet. Hele­maal enthou­si­ast ging ze me voor­stel­len aan haar hard­loop­maatjes waar­on­der haar echtgenoot.

Samen lie­pen we nog enke­le rond­jes in het park voor­dat ze afsloeg rich­ting het Cluj sta­di­on waar haar doch­ters ook spor­tief bezig waren. We spra­ken af om woens­dag als het uit­kwam weer te gaan ren­nen in het park.

In het hotel ’s avond gege­ten omdat ik geen puf meer had de stad in te gaan. Voor­al de uien­soep was heerlijk.

Toen op 10 oktober

2021

2020–2

2020–1

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2009

Geef een antwoord