20221113

Zicht op gazon omringd met bomen aan lin­ker­zij­de en ach­ter­zij­de die in herfst­kleu­ren getooid zijn. Rechts een klein boom­pje met rode bla­de­ren. En op de voor­grond een tuin­stoel en klein tafel­tje.
Het och­tend­zon­licht komt van links en werpt lan­ge scha­du­wen. De lucht is gro­ten­deels helderblauw.

#SilentS­un­day. Op mas­to­don zie ik deze hashtag bij toe­val voor­bij komen. De bedoe­ling is een foto te pos­ten zon­der ver­der com­men­taar. En van­zelf­spre­kend in lijn met het the­ma van een stil­le zondag. 

Stil­le zon­dag. Dat valt wel mee. De tuin­vo­gels maken vol­op lawaai en aan de over­kant van de Lin­ge is op de vroe­ge och­tend een trak­tor de grond aan het omploe­gen. Dat laat­ste weet ik niet zeker, want het zicht wordt ver­hin­derd door bomen. Ik wist alleen zo gauw niets anders te bedenken.

Ik ga naar bin­nen om mijn came­ra te halen. Wan­neer ik terug kom rijdt de trak­tor nog steeds z’n rond­jes en zijn de vogels ver­ont­waar­digd dat niet alle voe­der­pa­len van vol­doen­de lek­kers voor­zien zijn. Het wordt niet vast­ge­legd op de gevoe­li­ge plaat. De foto vol­doet aldus aan de voorwaarden. 

Bij het uplo­a­den van een foto op mas­to­don word je geacht een tekst toe te voe­gen zodat ook zon­der het plaat­je te (kun­nen) zien dui­de­lijk is wat er op staat. En het is stiekum best een moei­lij­ke opga­ve om dat een beet­je bete­ke­nis­vol voor elkaar te krij­gen. Ik vraag me dan ook af of jij als bezoe­ker van mijn blog een voor­stel­ling hebt kun­nen maken van de beschrij­ving die hier­bo­ven staat als inlei­ding. En of het over­een­komt met het plaat­je hier­on­der. Het is wel een goe­de oefe­ning. Dus ik ga pro­be­ren regel­ma­tig foto’s te posten.

Toen op 13 november

2021

2019

2015

2013

2011

2010

0

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *