Woensdag, 21 december

Klus­jes­dag. Vroeg opge­staan om aller­eerst wat aan m’n werk­mail te doen alvo­rens ik bui­ten aan de slag ben gegaan met het afwer­ken van mijn todo-lijst­je. Toen ik in de voor­tuin bezig was zag ik een aal­schol­ver op de lan­taarn­paal voor het huis zit­ten. Met wijd gesprei­de vleu­gels leek het als­of hij mij zegen­de. Op mas­to­don kreeg ik een reac­tie dat aal­schol­vers geen vet op hun veren heb­ben waar­door ze beter kun­nen dui­ken. Daar­na moe­ten ze het wel van de zon heb­ben om weer wat op te dro­gen. Wist ik niet.

Veel tijd was ik kwijt met het bij­een­har­ken van alle bla­de­ren op het gazon. Ik schat toch wel zo’n vier tot vijf uur in totaal. En het resul­taat een over­vol­le aan­hang­wa­gen. Op het eind van de mid­dag gaven alle tel­lers op mijn hor­lo­ge aan dat ik vol­doen­de had bewo­gen, gelo­pen en aan mijn con­di­tie had gewerkt. Nog niet zo slecht dat har­ken. Maar ben blij dat het gedaan is.

’s Avonds ver­der gele­zen in Bring up the bodies van Hila­ry Man­tel. Tho­mas Crom­well zit in een las­tig par­ket. Hen­drik VIII lijkt alweer uit­ge­ke­ken op zijn twee­de vrouw Anne Boleyn, omdat het ook bij haar niet opschiet om een man­ne­lij­ke troon­op­vol­ger te ver­wek­ken. Moet hij op zoek naar een nieu­we bruid voor de koning? Zijn gedach­ten gaan terug naar zijn men­tor Tho­mas Wol­sey, die hem van­uit het graf waarschuwt: 

If he wants a new wife, fix him one. I didn’t, and I am dead.

p.79

Toen op 21 december

2019

2016

2015

2014

2013

2011

2008