Zaterdag, 31 december 2022

Rit­je naar Bra­bant om oud­jaars­mid­dag bij mijn moe­der door te bren­gen. Het was niet echt druk op de weg en zo kon ik zon­der noe­mens­waar­dig af te rem­men of gas bij te geven het hele stuk op de snel­weg met de crui­se con­trol rij­den. Een stuk zui­ni­ger in ver­bruik zo zag ik ach­ter­af. Rond vijf uur ’s avonds waren we weer thuis. Net voor het don­ker werd.

Omdat het geknal ook door­drong tot bui­ten de bebouw­de kom deden we de gor­dij­nen dicht en schroef­den we het volu­me van de tv een stuk­je op zodat de poe­zen niet al te veel last van het vuur­werk­ge­weld had­den. Met een goed boek (ik) en wat films (I) de avond door­ge­bracht tot­dat het erg­ste vuur­werk ach­ter de rug was, en toen naar bed gegaan in het nieu­we jaar. Eens zien wat het ons gaat brengen.

Toen op 31 december

2021–2

2021–1

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011