Logboek — Maandag, 2 januari 2023

Ik keek naar bui­ten en het was droog. Ik liep naar bui­ten en het regen­de. Zo kun je tot nu toe (diep twee dagen in het nieu­we jaar) mijn hard­loop­er­va­rin­gen samen­vat­ten. Zodra ik mezelf in mijn hard­loop­kle­dij bui­ten ver­toon, ope­nen zich de hemel­se slui­zen en daalt een gesta­ge stroom van water op mij neer. Als­of ik er iets om geef. Nee dus. Kort­om, lek­ker twee­de rond­je van 2023 ach­ter de nat­te rug.

Ver­der was het een dag die in het teken stond van tran­si­tie. Gis­ter was het nog vakan­tie, mor­gen moet ik weer naar kan­toor. En van­daag? Beet­je veel niets­doen. Om nog even die vakan­tie­sfeer tegen wil en dank vast te hou­den. Het waren twee fan­tas­ti­sche weken.