Logboek — Dinsdag, 3 januari 2023

Back to work. Rus­ti­ge werk­dag, maar ’s avonds thuis wel gees­te­lijk uit­ge­put. Blijk­baar waren de twee weken vakan­tie hard nodig en is de over­gang terug naar het werk­rit­me een flin­ke opga­ve. Ook gezien het feit dat ik m’n wacht­woord ’s och­tends op kan­toor niet meer wist te her­in­ne­ren omdat ik de keren dat ik thuis iets voor het werk moest doen daar­voor m’n ipho­ne gebruikt en niet de lap­top. Afijn, ver­der niets bij­zon­ders gedaan of mee­ge­maakt vandaag.