Zondag, 8 januari 2023

Het werk in de tuin was nog niet klaar gis­ter, dus van­daag ver­der met de noes­te arbeid van het schof­fe­len in voor­na­me­lijk zom­pi­ge, plak­ke­ri­ge klei. Geen pret­je. Er leek geen eind aan te komen, en dat was ook zo, want ik kreeg de klus niet af. Rond 16 uur gaf ik de pijp aan Maar­ten en besloot nog snel een rond­je te gaan lopen. Dat snel­le besluit lever­de helaas geen snel rond­je op. Daar­voor stond er te veel wind die ik onge­luk­ki­ger­wijs de mees­te tijd tegen had. Na 5 kilo­me­ter hield ik het voor gezien.

In de avond­uren heb ik me ledig gehou­den met het in elkaar frut­se­len van een blo­gar­chief. Ik had zo’n over­zicht al tij­den niet meer op mijn web­si­te, maar een vraag van Elja (via mas­to­don!) of ik haar kon hel­pen was het begin van een leu­ke con­ver­sa­tie (op mas­to­don!) met wat mede-blog­gers over het aan­ma­ken van een blo­gar­chief zon­der plu­gins maar via de blok-edi­tor. Zie hier mijn resul­taat. Ook Elja was het gelukt een nieuw blo­gar­chief aan te maken, maar vreemd genoeg ver­sche­nen bij elke klik altijd haar meest recen­te blog­posts, dus daar is ach­ter de scher­men het een en ander nog niet in orde. Hoe dan ook was het een ont­span­nend werk­je op de zondagavond.

Toen op 8 januari

2022202020192017201620152014201320122011