Dinsdag, 10 januari 2023

Tus­sen de mid­dag opnieuw een half uur kun­nen wan­de­len en dat is goed voor mijn trai­nings­mi­nu­ten. Ver­der een dag als gis­ter. Rus­tig op het werk en toch uit­ge­put in de avond. Wei­nig ani­mo om nog iets te doen anders dan wat bank­han­gen en muziek luis­te­ren. Zou ik mis­schien een griep­je onder de leden heb­ben? Je hoort er veel over. Maar ik heb ver­der ner­gens last van. Dus waar­schijn­lijk gewoon ont­wen­nings­ver­schijn­se­len van de kerstvakantie.

Toen op 10 januari

20222021202020182016201520142013201220112010