Woensdag, 11 januari 2023

Geen wan­de­ling tij­dens de mid­dag­pau­ze van­daag. Er stond name­lijk een nieuw­jaars­lunch op het pro­gram­ma. De opkomst viel reu­ze mee en het eten was voor­tref­fe­lijk. Geluk­kig geen gedoe met hand­jes schud­den, onge­mak­ke­lijk zoe­nen of saaie spee­ches. Een to-the-point wel­kom voor het nieu­we jaar en sma­ke­lijk eten gewenst. Aanvalluh!

Kort na vijf uur naar huis gere­den om net op tijd te zijn voor een call die om zes uur begon. Daar­na geen zin meer om gaan te hard­lo­pen. Ook aan­ge­zien ik I moest hel­pen met wat pro­ble­men die ze had met haar web­si­te. Daar­na nog wat door mijn mas­to­don-feed gescrol­led (die gaan­de­weg steeds vol­ler en inte­res­san­ter wordt) en muziek geluis­terd. Op you­tu­be zag ik bij toe­val een rede­lijk recen­te live regi­stra­tie van Tho­mas Dyb­dahl met het num­mer 45. Grap­pig was dat ook het aan­tal weer­ga­ven 45 was. Zo maak je nog wat mee.

Toen op 11 januari

2022202120202019201720162015–22015–12014201320122009