Donderdag, 12 januari 2023

Op kan­toor klet­ter­de de regen al de hele dag vol­uit tegen de ramen. Een uit­zicht had ik nau­we­lijks. Omdat ik van­avond een rond­je wil­de gaan ren­nen raad­pleeg­de ik de weer­app. Die liet een waar­schu­wing zien voor nood­weer. Niet zomaar een­tje, maar voor ‘gemid­del­de over­stro­min­gen’! De radio in de auto had ik van­och­tend afge­stemd op een zen­der waar een item over de waters­nood­ramp in 1953 voor­bij kwam en hoe er met nieu­we tech­nie­ken mis­schien als­nog slacht­of­fers geï­den­ti­fi­ceerd kun­nen wor­den. Een omi­neus voor­te­ken vond ik het met terug­wer­ken­de kracht.

Toen op 12 januari

20222020201920182017201620152014201320122011