Zaterdag, 14 januari 2023

In het kader van goe­de voor­ne­mens heb ik mijn account bij Duo­lin­go weer eens afge­stoft en ben opnieuw begon­nen met de taal­cur­sus Roe­meens. Helaas nog steeds geen NL-RO beschik­baar, dus eigen­lijk volg ik twee taal­cur­sus­sen: Engels en Roemeens.

Later in de och­tend ging ik de veeg­ma­chi­ne opha­len die we vori­ge week besteld had­den. Ik reed langs de Lin­ge rich­ting Elst. Op de radio hoor­de ik dat de drei­ging van over­stro­min­gen alleen maar was toe­ge­no­men sinds ik er eer­der deze week ook al over gehoord had. En dan met name langs de Lin­ge. Ver­baasd keek ik naar het rus­tig voort­kab­be­len­de water naast mij. Toen ik met de veeg­ma­chi­ne weer thuis was, zocht ik het nog even op bij de NOS en het klop­te. Alleen dan niet bij ons in Bem­mel maar ver­der­op stroomafwaarts. 

Tus­sen de bui­en een rond­je gaan hard­lo­pen. Deze keer niet al te nat gere­gend, alleen stond er weer een flin­ke wind te bla­zen. Ik hield het bij 5 kilometer.

Tij­dens het lopen kreeg ik een inge­ving of ik mis­schien niet mijn mas­to­don­feed aan mijn site kon toe­voe­gen. Een plu­gin was snel gevon­den. Ik moest alleen wat uit­zoek­werk doen om de juis­te instel­lin­gen te vin­den. Het resul­taat is voor­lo­pig goed genoeg.

Na het avond­eten ver­der gele­zen in Bring up the bodies van Hila­ry Mantel.

Toen op 14 januari

20222020201920162015201320122010