Maandag, 16 januari 2023

Geen bij­zon­der­he­den of bij­zon­de­re gedach­tes (of is het gedach­ten?). Een dag zoals zoveel ande­re. Nou ja, ik ben wel tij­dens de lunch gaan wan­de­len en dat is iets nieuws wat ik er dit jaar pro­beer erin te hou­den. De komen­de twee zou dat wel moe­ten luk­ken, daar­na zit ik twee weken voor het werk in de VS. Dan zal het er wel bij inschie­ten, vrees ik. 

Toen op 16 januari

202220212020201920162015201420122010–22010–1