Categorieën
Blogpost

Dinsdag, 17 januari 2023

Toen ik van­avond thuis kwam lag er een pak­ket­je op mij te wach­ten. Het leek of er een boek in zat. Had ik dan iets besteld? Ik moest even goed naden­ken voor­dat me te bin­nen schoot dat ik op mas­to­don had gele­zen over een soort van com­bi-boek met ener­zijds een ver­haal van A.F.Th. van der Heij­den en ander­zijds een bij­dra­ge van Marc Oostendorp.

Een aan­tal jaren gele­den had Van der Heij­den een feuil­le­ton geschre­ven voor het NRC over de ramp met MH17, het vlieg­tuig met veel Neder­lan­ders aan boord dat neer­ge­scho­ten werd boven Oek­ra­ï­ne. Iede­re dag dat er een deel ver­scheen, schreef Marc Oos­ten­dorp (taal­kun­di­ge) daar dezelf­de dag zijn indruk­ken bij. Dit alles is nu in een bun­del teza­men gepubliceerd. 

Dit boek had ik dus besteld en was van­daag gele­verd. Weer een­tje voor op de sta­pel ‘nog-te-lezen’. Want eerst wil ik Bring up the bodies van Hila­ry Man­tel uitlezen.

Tel­lers

Uit­da­ging voor janu­a­ri: 14 keer mini­maal 15 trai­nings­mi­nu­ten per dag

10/14

Hard­lo­pen

Totaal dit jaar: 28 km (doel: 1000 km)

Duo­lin­go Roe­meens

Dag 4: 50 XP

Uit­ge­le­zen dit jaar

De avon­den — Gerard Reve 

Toen op 17 januari

2022202120192018201620152012

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *