Woensdag, 18 januari 2023

De tem­pe­ra­tuur is van­nacht weer gedaald tot onder het vries­punt. Altijd wan­neer na de jaar­wis­se­ling de tem­pe­ra­tuur een beet­je aan­ge­naam aan­voelt maak ik de ver­gis­sing dat de win­ter ach­ter de rug is. Niet dus. We gaan weer een aan­tal kou­de dagen krij­gen. Mis­schien niet al te erg, want bin­nen­kort ga ik voor het werk naar de VS. Eerst naar Boul­der, Colo­ra­do waar de weers­voor­spel­ling aan­geeft dat het ’s nachts rond de ‑10 Cel­si­us zal zijn, en daar­na een week­je naar Sha­k­o­pee, Min­ne­so­ta waar de tem­pe­ra­tuur (schrik niet) wel eens tot meer dan ‑25 Cel­si­us kan dalen. 

Voor­lo­pig heb­ben we hier alleen te maken met vries­kou gedu­ren­de de nacht en stijgt over­dag de tem­pe­ra­tuur tot boven nul. Toch was het tij­dens de lunch best wel koud zon­der muts, sjaal of hand­schoe­nen. Ook mijn jas is niet echt geschikt voor de win­ter. Een goe­de les als her­in­ne­ring voor wat ik mee moet nemen naar de VS wil ik het daar niet al te koud krij­gen als we wat uit­stap­jes tus­sen­door wil­len maken.

Toen op 18 januari

2022202120162015201420122011