Vrijdag, 20 januari 2023

Thuis­werk­dag. Alleen in de och­tend een aan­tal con­fe­ren­ce calls. Daar­na de rest van de dag gewerkt aan mijn to-do lijst waar­aan maar geen ein­de leek te komen. En dat klop­te ook wel want toen ik er rond zes uur ’s avonds de brui aan gaf was ik net over de helft. Ik weet wat me te doen staat vol­gen­de week. Of ik er de tijd voor heb is weer wat anders. Mis­schien dins­dag wan­neer onze faci­li­teit in Cluj-Napo­ca geslo­ten is van­we­ge een nati­o­na­le vakantiedag. 

Vrij­dag over een week werk ik ook thuis maar dan heb ik veel meer onli­ne afspra­ken staan dan nor­maal. De laat­ste nog van zes tot zeven uur, ter­wijl ik eigen­lijk eer­der op de dag wil­de stop­pen zodat ik vol­doen­de tijd heb om m’n kof­fer te pak­ken en op tijd naar bed kan. Want op zater­dag moet ik er al rond vier uur ’s och­tends uit om naar Schip­hol te gaan voor mijn trip naar de VS. Eens zien of ik mijn agen­da nog een beet­je kan aanpassen.

Toen op 20 januari

2022202120192018201720162015201320122011