Zaterdag, 21 januari 2023

Het was de ver­jaar­dag van onze klein­doch­ter. Ze werd 1 jaar en dat moest gevierd wor­den. De ouders waren zo slim om het bezoek te sprei­den over het week­end. Tel­kens twee uur­tjes en wij had­den de pri­meur deze och­tend om 10 uur. Flink geknuf­feld met de jari­ge job en goed gege­ten van de heer­lij­ke taart. En natuur­lijk had ze de groot­ste lol tij­dens het uit­pak­ken van de cadeautjes.

Een­maal weer thuis besloot ik al in de mid­dag te gaan hard­lo­pen in plaats van later op de avond. Het weer was name­lijk gewel­dig om te lopen. Geen wind, nau­we­lijks bewol­king en zelfs de zon om je een beet­je aan te war­men. Ik hield het bij 7 kilo­me­ter omdat ik in de laat­ste kilo­me­ter plots last van m’n lin­ker­been kreeg. Een soort voor­bo­de van kramp leek het wel. Ik besloot het zeke­re voor het onze­ke­re te nemen en boog af rich­ting huis waar ik een goeie hete dou­che nam.

Bij­na had­den we iets te eten besteld om te laten bezor­gen omdat we alle­bei rede­lijk moe en/of lui waren. Maar uit­ein­de­lijk ben ik toch maar de keu­ken inge­gaan en gaan koken. Ach­ter­af blij dat we hier­voor geko­zen had­den want het smaak­te bui­ten­ge­woon goed. Al zeg ik het zelf. 

In de avond wat tv geke­ken, ver­der gele­zen in Bring up the bodies door Hila­ry Man­tel, waar het steeds dui­de­lij­ker wordt koning Hen­ry VIII zijn oog heeft laten val­len op Jane Sey­mour, wat natuur­lijk de vraag oproept hoe Tho­mas Crom­well het huwe­lijk van de koning met zijn twee­de vrouw Anne Boleyn moet laten ont­bin­den. Een hoop intri­ges weer waar­bij het grap­pig is dat we weten hoe een en ander afloopt (sla er de geschie­de­nis­boe­ken maar op na), ter­wijl het toch aan­voelt dat het nog alle kan­ten op kan gaan en de afloop niet te voor­spel­len is. Een erg bege­na­digd schrijf­ster, Hila­ry Man­tel. Jam­mer dat ik haar pas zo laat ‘ont­dekt’ heb. 

Toen op 21 januari

2022202120192016201520132012