Zondag, 22 januari 2023

Ook zon­der wek­ker werd ik van­och­tend om zes uur wak­ker. Blij­ven lig­gen had geen zin met een vol­le blaas. Van wat eigen­lijk? Gis­ter­avond had ik niets anders gedron­ken dan wat fris­drank. Mis­schien te laat op de avond. Of anders is het de leeftijd. 

Ik besloot na een eer­ste kop kof­fie om het eer­ste hoofd­stuk, of ook wel ‘unit’ genaamd op mijn gemak af te ron­den. Ik had nog enke­le les­sen te gaan en door­liep die zon­der al te veel pro­ble­men. Nadat ik alle les­sen vol­tooid had kreeg ik de optie om een ‘chal­len­ge’ aan te gaan. Ik heb er even naar geke­ken maar ben er niet aan begon­nen. Eerst de stof wat laten bezinken.

Om de aan­dach­ti­ge lezers van dit blog een idee te geven van wat zoal aan bod kwam in Unit 1 hier­bij nog een screenshot uit het zoge­naam­de ‘Gui­de­book’. Doe er je voor­deel mee, en spreekt het je aan ga dan ook naar de Duo­lin­go web­si­te of instal­leer de app op je mobiel. Het is fun om te doen (tot­dat je ver­der gaat en het allengs moei­lij­ker wordt). 

De rest van de dag wat klus­jes in huis gedaan en gekookt. Tus­sen­door veel gele­zen in Bring up the bodies van Hila­ry Man­tel. ‘The plot thic­kens’ en het net sluit zich lang­zaam maar zeker rond­om Anne Boleyn, de twee­de vrouw van Hen­ry VIII. Voor­al de hof­da­mes van Anne weten de weg naar Tho­mas Crom­well te vin­den om ver­vol­gens belas­ten­de infor­ma­tie over hun mees­te­res te delen. Het is ieder voor zich nu dui­de­lijk is dat Hen­ry VIII haar aan de kant wil schui­ven. Alleen is de vraag op dat moment voor­al hoe en wanneer.

Toen op 22 januari

20222019201820172016201520132012