Dinsdag, 24 januari 2023

Zater­dag ver­trek ik voor een klei­ne twee weken naar de VS. Eerst een week in Boul­der, Colo­ra­da en dan op vrij­dag naar Min­ne­a­po­lis. Daar ver­blij­ven we het week­end in een hotel in het cen­trum van de stad om ver­vol­gens op zon­dag­mid­dag rich­ting Eden Prai­rie te gaan, waar we tot en met woens­dag work­shops heb­ben. En dan op don­der­dag weer naar huis.

Omdat het vol­gens de weers­voor­spel­lin­gen bar koud in zowel Boul­der als Min­ne­a­po­lis gaat zijn (de ver­wach­tin­gen lopen uit­een van ‑20 tot ‑30 gra­den Cel­ci­us!) heb ik beslo­ten een iets gro­te­re kof­fer aan te schaf­fen voor de brood­no­di­ge war­me kle­ding. Voor de ver­an­de­ring eens geko­zen voor een goed opval­len­de kleur zodat ik mijn kof­fer mak­ke­lijk terug kan vin­den. De don­ker­blau­we laat ik deze keer thuis.

Toen op 24 januari

2022201920182016201520142012

Geef een antwoord