Woensdag, 25 januari 2023

Van­och­tend extra vroeg naar kan­toor gegaan omdat ik nog een hoop werk moet doen voor­dat ik zater­dag naar de VS ver­trek. Ach­ter­af bezien had ik net zo goed wat lan­ger in bed kun­nen blij­ven lig­gen, want ik kon zowat de hele och­tend niet bij mijn docu­men­ten. Omdat ik de gewoon­te heb niets lokaal op mijn lap­top te bewa­ren, maar net­jes gebruik maak van de ser­vers in de cloud zodat bac­kups gega­ran­deerd zijn, werd ik maxi­maal getrof­fen door een wat later bleek wereld­wij­de sto­ring bij Micro­soft. Ook mail en vir­tu­e­le ver­ga­de­rin­gen waren niet mogelijk. 

Gevolg was dat de ont­moe­tings­plek bij de kof­fie­au­to­maat meer dan nor­maal bevolkt was en we weer eens ouder­wets onder het genot van vele kop­jes kof­fie en thee kon­den bij­pra­ten over wat ons zoal bezig­hield. Maar daar­voor was ik dus niet geko­men. Mor­gen­vroeg neem ik de gok om opnieuw vroeg te gaan en fin­gers cros­sed dat dan wel alles werkt.

Toen op 25 januari

2022202020192016201520122009

Geef een antwoord