Boulder, 29 januari 2023

Bij het ont­wa­ken was het fris­jes in mijn kamer. Ik had gis­ter­avond de air­co uit­ge­zet (die ook dient om de kamer te ver­war­men) omdat ik het altijd zo’n ver­ve­lend geluid vind. Nu was de tem­pe­ra­tuur bin­nens­ka­mers flink gezakt omdat het bui­ten ook niet al te warm was. De weer­app gaf aan dat het ‑17 Cel­si­us was. Mor­gen zou het zelfs nog kou­der wor­den. Ik schoof de gor­dij­nen op en zag dat geluk­kig niet noe­mens­waar­dig gesneeuwd had de afge­lo­pen nacht.

Ik wist dat de mees­te van mijn collega’s die ook in dit hotel zou­den over­nach­ten pas na de mid­dag of tegen de avond zou­den arri­ve­ren. Daar­om besloot ik na het ont­bijt een lan­ge wan­de­ling te gaan maken. Eerst ging ik langs bij een gro­te super­markt in de buurt om een ver­bin­dings­stuk voor mijn opla­ders te kopen, want die was ik als­nog ver­ge­ten in te pak­ken. Daar­na liep ik ver­der rich­ting de rand van de bebouw­de kom. Het hotel ligt dicht bij het Emer­son kan­toor waar we de rest van de week door­bren­gen. Dat is op zich han­dig, maar ergens ook wel jam­mer want veel is er hier niet te zien of te doen. Een hotel in het cen­trum van Boul­der is dan beter. Na een klein uur­tje lopen had ik het bewoon­de gedeel­te ach­ter mij gela­ten en stond ik aan de rand van een uit­ge­breid open ter­rein. Hier waai­de de wind op vol­le kracht en was het ijzig koud. Na nog een half uur­tje lopen hield ik het voor gezien en draai­de weer om rich­ting hotel. Rond lunch­tijd was ik terug. De rest van de mid­dag heb ik op mijn hotel­ka­mer door­ge­bracht. Wat gele­zen in Val­len­de ouders, werk­mail weg­ge­werkt en docu­men­ta­tie door­ge­no­men voor de work­shop. ’s Avonds een hap­je gege­ten met de collega’s die inge­chekt had­den en op tijd naar bed. Voor­als­nog geen last van jetlag.