Categorieën
Blogpost

Maandag, 23 januari 2023

De ver­war­ming deed het niet. Deze keer nu eens niet thuis, maar op het werk. Ik had het niet met­een door, want het eer­ste wat me opviel bij het betre­den van ons kan­toor was het sner­pen­de piep­ge­luid van­uit de kast …

Categorieën
Blogpost

Zondag, 22 januari 2023

Ook zon­der wek­ker werd ik van­och­tend om zes uur wak­ker. Blij­ven lig­gen had geen zin met een vol­le blaas. Van wat eigen­lijk? Gis­ter­avond had ik niets anders gedron­ken dan wat fris­drank. Mis­schien te laat op de avond. Of anders is …

Categorieën
Blogpost

Zaterdag, 21 januari 2023

Het was de ver­jaar­dag van onze klein­doch­ter. Ze werd 1 jaar en dat moest gevierd wor­den. De ouders waren zo slim om het bezoek te sprei­den over het week­end. Tel­kens twee uur­tjes en wij had­den de pri­meur deze och­tend om …

Categorieën
Blogpost

Vrijdag, 20 januari 2023

Thuis­werk­dag. Alleen in de och­tend een aan­tal con­fe­ren­ce calls. Daar­na de rest van de dag gewerkt aan mijn to-do lijst waar­aan maar geen ein­de leek te komen. En dat klop­te ook wel want toen ik er rond zes uur ’s …

Categorieën
Blogpost

Donderdag, 19 januari 2023

Ik ben erin getrapt. Tij­dens mijn zes­de dag op rij oefe­nen met Duo­lin­go om wat basis Roe­meens onder de knie te krij­gen zag ik een aan­bie­ding voor­bij­ko­men om adver­ten­tie­vrij het plat­form te gebrui­ken. Ook komen er dan aller­lei ande­re mogelijkheden …

Categorieën
Blogpost

Woensdag, 18 januari 2023

De tem­pe­ra­tuur is van­nacht weer gedaald tot onder het vries­punt. Altijd wan­neer na de jaar­wis­se­ling de tem­pe­ra­tuur een beet­je aan­ge­naam aan­voelt maak ik de ver­gis­sing dat de win­ter ach­ter de rug is. Niet dus. We gaan weer een aan­tal koude …

Categorieën
Blogpost

Dinsdag, 17 januari 2023

Toen ik van­avond thuis kwam lag er een pak­ket­je op mij te wach­ten. Het leek of er een boek in zat. Had ik dan iets besteld? Ik moest even goed naden­ken voor­dat me te bin­nen schoot dat ik op mastodon …