Categorieën
Blogpost

20030608

De merel die zo druk bezig was geweest met tak­jes eer­der dit voor­jaar waren we uit het oog ver­lo­ren. Dit jaar zeker geen nest in onze coni­fe­ren maar hoogst­waar­schijn­lijk ergens ver­der­op in de straat. Tot­dat we ‘m de afge­lo­pen dagen …

Categorieën
Blogpost

20030425

L is lek­ker aan de wan­del met haar paard Mister.

En kijk wie we daar heb­ben: Lot­je met het eeu­wi­ge leven.

Nou voor­uit Lot­je, jij krijgt een lift naar huis.


Categorieën
Blogpost

20021012

Soms moet je er een dagje/nachtje tus­sen­uit om de bat­te­rij wat te op te laden. Als je niet al te veel tijd hebt, dan is het han­dig om het dicht bij huis te zoe­ken. Wij ein­dig­den in Oos­ter­beek alwaar we …

Categorieën
Blogpost

20020721

Weer terug in het Arn­hem­se na een relaxed week­je genie­ten van de zon in het Turk­se Kusadasi.

We had­den voor een aar­dig prijs­je een leuk pen­si­on gevon­den niet zo ver van het cen­trum ver­wij­derd. En ook nog eens met een …

Categorieën
Blogpost

20020529

Gis­ter was het zover. L ging op voor haar rui­ter­be­wijs. En ik ging met haar mee.

Ze had had geen goed gevoel voor­af, maar toen ze een­maal begon met haar oefe­nin­gen ging het vanzelf.

Daar­na was het in span­ning afwach­ten op …

Categorieën
Blogpost

20020526

Na vele jaren van trou­we dienst (waar­on­der de afge­lo­pen zeven jaar ook met mij als baas­je) zie je dat er gaan­de­weg wat sleet op deze onver­woest­baar geach­te vier­voe­ter begint te komen…

Alle reden om haar zo vaak maar kan te verwennen. …