Mijn boekenkast

Ik ben begon­nen om mijn boe­ken­ver­za­me­ling in kaart te bren­gen. Omdat ik lang niet genoeg ruim­te meer heb om alles te bewa­ren ga ik een groot deel van de hand doen. Boe­ken die weg mogen (te her­ken­nen aan [mag weg] bij de titel) kun je tegen een aan­ne­me­lijk bod van me over­ne­men. Laat in een reac­tie onder aan de pagi­na weten of je inte­res­se hebt, of stuur een mail naar peter­pel­le­naars at me punt com.

~ ~ ~

Kader Abdo­lah
— De kraai

J.J. Abrams
— S. (met Doug Dorst)

A. Alberts
— Twee jaar­ge­tij­den minder

Mar­tin Amis
— Time’s Arrow
— Lio­nel Asbo

Maya Ange­lou
— Ik weet waar­om gekooi­de vogels zingen

Rober­to Arlt
[mag weg] — De zeven gekken

Mar­ga­ret Atwood
— The Handmaid’s Tale

John Ban­vil­le
— The Sea

Cli­ve Barker
— The Gre­at and Secret Show
— Imajica

Juli­an Barnes
— A his­to­ry of the world in 10 1/2 chapters
— The Sen­se of an Ending
— Levels of Life
— The Only Story
— The Pedant in the Kitchen

Geor­ges Bataille
— Het oog — De dode

Char­les Baudelaire
— De bloe­men van het kwaad
— Dron­ken van weemoed

Wil­li­am Beckford
— Vat­hek, in: Four Gothic Novels

Griet op de Beeck
— Gezien de feiten

Wal­ter van den Berg
— Van dode man­nen win je niet
— Schuld

Julie Ber­ry
[mag weg} — Wat ik weet

Anna Bla­man
[mag weg] Drie romans (Vrouw en vriend, Een­zaam avon­tuur, De kruisvaarder)

Mart­he Blau
— In zijn handen

Rober­to Bolaño
— 2666

Louis Paul Boon
— Mie­ke Maaike’s obsce­ne jeugd

Rosi Brai­dot­ti
[mag weg] — Beel­den van leegte

Désan­ne van Brederode
— Ave Ver­um Cor­pus — Gegroet waar­lijk lichaam

Res­tif de la Bretonne
— Anti-Justine

Jeroen Brou­wers
— Twee ver­woes­te levens — De levens­loop en dub­bel­zelf­moord van Eli­ze Baart en Bas­ti­aan Korteweg
— Datum­lo­ze dagen
— Bit­te­re bloemen
— Het hout
— De ver­sier­de dood
— Adolf & Eva & de Dood
— Zon­der trom­mels en trompetten
— Bit­te­re bloemen
— De zondvloed
— Gehei­me kamers
— De vervulling
— Bezon­ken rood
— Het verzonkene
— Oefe­nin­gen in ner­gens bij horen — Over Jean Améry
— Alleen voor Vlamingen
— Zons­op­gan­gen boven zee
— Het is niets
— Onnoe­me­lijk geluk
— Kro­niek van een karakter

Dan Brown
[mag weg] — The Da Vin­ci Code

Antho­ny Burgess
— A Clock­work Orange

A.S. Byatt
— Possession
— Babel Tower

Jack But­ler
[mag weg] — Living in Litt­le Rock with Miss Litt­le Rock

Ian Cald­well
[mag weg] — The Rule of Four (met Dus­tin Thomason)

Aif­ric Campbell
— The Seman­tics of Murder

Renaud Camus
[mag weg] — Tricks

Patri­zio Canapo­ni => zie A.F.Th. van der Heijden

Caleb Carr
[mag weg] — The Alienist
[mag weg] — The Angel of Darkness
[mag weg] — The Ita­li­an Secretary

Lewis Car­roll
— Alice’s Adven­tu­res in Won­der­land and Through the Looking-Glass

Cami­lo José Cela
— De bijenkorf
— De fami­lie van Pas­cu­al Duarte

Migu­el de Cer­van­tes Saavedra
— Don Qui­chot — met alle pren­ten van Gusta­ve Doré — ver­ta­ling: Buning en Van Dam
— Don Qui­chot — ver­ta­ling: Bar­ber van de Pol

Geof­frey Chaucer
— The Can­ter­bu­ry Tales

Hugo Claus
— Het ver­driet van België
— De zwaardvis
— De koe­le minnaar
— Het jaar van de kreeft
— De men­sen hiernaast

Chris Clea­ve
— Litt­le Bee
— Incendiary

J.M. Coet­zee
— In ongenade

Joseph Con­rad
— Heart of Darkness
— Nostromo
— Victory
— Lord Jim

Colin Cot­te­rill
— Cur­se of the Pogo Stick

Louis Cou­pe­rus
— Eli­ne Vere

Dou­g­las Coupland
— Polaroids
— The Gum Thief

Roald Dahl
— The Col­lec­ted short sto­ries of Roald Dahl

Mark Z. Danielewski
— Hou­se of Leaves

Dan­te Alighieri
— De god­de­lij­ke komedie

A.H.J. Dautzen­berg
— Rafel­ran­den van de moraal
— Extra tijd

Edu­ard Dou­wes Dek­ker => zie: Multatuli

Anne Del­bée
[mag weg] — Camil­le Clau­del — een vrouw

Don Delil­lo
— Underworld

Joep van Deudekom
[mag weg] — Het per­fec­te cadeau

Char­les Dickens
[mag weg] — Oli­ver Twist

Denis Diderot
— De neef van Rameau

Adri­aan van Dis
— In het buitengebied
— Palmwijn

Cory Doc­torow
— Makers

E.L. Doc­torow
— The Waterworks

Joh­h­ny van Doorn
[mag weg] — Door de weken heen

Doug Dorst
— S. (met J.J. Abrams)

F.M. Dostojew­ski
— De speler
— Mis­daad en straf

Vanes­sa Duriès
— De leiband

Umber­to Eco
— Baudolino
— De bibliotheek
— De naam van de roos & naschrift
— De mys­te­ri­eu­ze vlam van konin­gin Loana
— De begraaf­plaats van Praag
— Het eiland van de vori­ge dag
— De slin­ger van Foucault
— Het nulnummer

Dave Eggers
— A Heart­brea­king work of Stag­ge­ring Genius

Lui­se Eichenbaum
[mag weg] — Van vrouw tot vrouw (samen met Susie Orbach)

Bret Eas­ton Ellis
— Impe­ri­al Bedrooms
— Less than zero
— Ame­ri­can Psycho
— Glamorama
— Lunar Park
— The Rules of Attraction
— The Informers

Anna Enquist
— Het meesterstuk
— De ijsdragers
— Grieks voetbal
— Het geheim

Ian McE­wan
— Amsterdam
— Saturday
— Sweet Tooth

Michel Faber
— The Crim­son Petal and the White
— The Fah­ren­heit Twins

F. Scott Fitzgerald
— The Gre­at Gatsby

Gusta­ve Flaubert
— De eer­ste leer­school der liefde
— Drie vertellingen

Jona­than Saf­ran Foer
— Eve­ry­thing is illuminated
— Eating Animals

John Fow­les
— Daniel Martin
— Het lief­je van de Fran­se luitenant
— Mantissa

Her­man Franke
— De verbeelding

Jona­than Franzen
— The corrections
— Freedom

Kes­ter Freriks
— De pal­men van Amster­dam (brief­wis­se­ling met Geer­ten Meijsing)
[mag weg] — In zil­ve­ren harnas

John Ful­ler
[mag weg] — De hemel tegemoet

Alex Gar­land
[mag weg] — The Beach

Jef Geeraerts
— Grangreen 1 & 2 (Black Venus / De goe­de moordenaar)
— Gan­green 4 (Het zeven­de zegel)
[mag weg] — Dos­sier K.

Maria Geno­va
[mag weg] — Vrou­wen die man­nen geloven
[mag weg] — ‘Man is stoer, vrouw is hoer’
[mag weg] — Com­mu­nis­me, sex en leugens

Esther Ger­rit­sen
— Broer

Ronald Gip­hart
[mag weg] — Gala
[mag weg] — Giph
[mag weg] — Troost
[mag weg] — Ik ook van jou
[mag weg] — Pla­neet Literatuur
[mag weg] — De bes­te schrij­ver van Neder­land (met Bert Natter)

Fran­coi­se Giroud
[mag weg] — Alma Mah­ler of de kunst te wor­den bemind

Wil­li­am Golding
— Lord of the Flies

Gont­sja­row
— Oblomow

Maksim Gor­ki
— Het leven van een nut­te­loos mens

Ragn­hild N. Grødal
[mag weg] — Roofdier

Arnon Grun­berg (zie ook: Marek van der Jagt)
— De troost van de slapstick
— Grun­berg rond de wereld
— Iemand anders
— Huid en haar
— Tirza
— Fantoompijn
— De hei­li­ge Antonio
— Het aap­je dat geluk pakt
— Kamer­meis­jes & soldaten
— De man zon­der gekte
— Onze oom
— De asielzoeker
— Figuranten
— Blau­we maandagen
— Ster­ker dan de waar­heid — de geschie­de­nis van Marek van der Jagt
— De geschie­de­nis van mijn kaal­heid (als Marek van der Jagt
— Mono­gaam (als Marek van der Jagt)
— Gstaad 95–98 (als Marek van der Jagt)

Hel­la S. Haasse
— Transit
— Heren van de thee
— Sleuteloog

Ste­ven Hall
— The Raw Shark Texts

Peter Härt­ling
[mag weg] — Hölderlin

A. F. Th. van der Heijden
— Tonio. Een requiemroman
— Kwaadschiks
— Mim
— Tonio
— De Movo Tapes
— Drijf­zand koloniseren
— Hier viel Van Gogh flauw — Frans dagboek
— Het schervengericht
— De ochtendgave
— Noti­ties van alle­dag, 1966–2003
— Gevou­wen woor­den — Brie­ven over de gril­len van het vak
— Asbe­stem­ming — een requiem
— Het leven uit een dag
— Advo­caat van de hanen
— De sand­wich — een requiem
— Een gon­del in de heren­gracht (v.h. Patri­zio Canaponi)
— De draaideur
— Val­len­de ouders — De tan­de­lo­ze tijd 1
— De geva­ren­drie­hoek — De tan­de­lo­ze tijd 2
— Het hof van barm­har­tig­heid — De tan­de­lo­ze tijd 3–1
— Onder het pla­vei­sel het moe­ras — De tan­de­lo­ze tijd 3–2
— De hel­le­veeg — De tan­de­lo­ze tijd 4
— Weerborstels
— De slag om de Blauwbrug
— Doodverf

Ellen Heij­me­rikx
[mag weg] — En nooit was iets gelogen

Albert Hel­man
[mag weg] — De G.G. van Tellus

Ernest Heming­way
[mag weg] — The Gar­den of Eden
[mag weg] — Eilan­den in de Golfstroom

Wil­lem Fre­de­rik Hermans
— Her­in­ne­rin­gen van een engelbewaarder
— Mal­le Hugo — Ver­ma­nin­gen en beschouwingen
— In de mist van het schimmenrijk
— Au Pair
— Rui­send gruis
— Het sadis­ti­sche uni­ver­sum 1
— Ik heb altijd gelijk
— Nooit meer slapen

Bar­ba­ra Hodgson
— The Sensualist
— Hippolyte’s Island

Michel Hou­el­le­becq
— Ele­men­tai­re deeltjes
— Onderworpen
— De wereld als markt en strijd
— Platform

John Irving
— De wereld vol­gens Garp
— The World accor­ding to Garp
— Wedu­we voor een jaar
— De watermethodeman
— De beren los
— De regels van het ciderhuis
— A Son of the Circus
— The Fourth Hand
— A Widow for a Year
— Until I find you
— Ruim­te binnenshuis
— Bid­den wij voor Owen Meany

Moses Ise­ga­wa
[mag weg]- Abes­sijn­se kronieken

Marek van der Jagt => zie Arnon Grunberg

Elfri­de Jelinek
— De kin­de­ren van de doden

Vik­tor Jerofejev
[mag weg] — Een schoon­heid uit Moskou

Eri­ca Jong
[mag weg] — Serenissima

Oek de Jong
— Hokwerda’s kind
— Wat alleen de roman kan zeggen

James Joy­ce
— Ulysses
— Een por­tret van de kun­ste­naar als jongeman

Joy­ce & Co. (zie ook: Geer­ten Meijsing)
— Werk­brie­ven 1968–1981
— Cecilia

Angé­li­que Kersten
[mag weg] — Bateau Rouge

Imre Ker­tész
— Het fiasco

Marie Kes­sels
[mag weg] Boa
[mag weg] — De god met gou­den ballen

Kluun
[mag weg] — Komt een vrouw bij de dokter

Karl Ove Knausgård
— Vader- Mijn strijd 1
— Lief­de — Mijn strijd 2
— Zoon — Mijn strijd 3
— Nacht — Mijn strijd 4
— Schrij­ver — Mijn strijd 5
— Vrouw — Mijn strijd 6

Arthur Koest­ler
— Dark­ness at Noon

Chan Koon­ch­ung
— The Fat Years

Kees van Kooten
— Alle moder­nis­men ooit
— Veer­tig — drie verhalen
— De verrekijker

Jer­zy Kosinski
— The Pain­ted Bird
— Pas­si­on Play
— Blind Date
— Steps
— The Devil Tree
— De klui­ze­naar van 69th Street
— The Her­mit of 69th Street

Milan Kun­de­ra
— De grap
— Onwetendheid
— Ver­ra­den tes­ta­men­ten — essays over de kunst van de roman

Jhum­pa Lahiri
— The Lowlands

Tom Lanoye
— Hel­de­re hemel
— Een sla­gers­zoon met een bril­le­tje — De Wase Tri­lo­gie 1
— Kar­ton­nen dozen — De Wase Tri­lo­gie 2
— Spra­ke­loos — De Wase Tri­lo­gie 3

Jere­my Leven
[mag weg] — Satan, de dui­vel op de divan
[mag weg] — De maker

Pri­mo Levi
— If not now, when?
— The drow­ned and the saved

Mat­thew Lewis
— The Monk, in: Four Gothic Novels

Jona­than Littell
— De Welwillenden

Jan­nah Loontjens
— Mijn leven is mooi­er dan literatuur
— Mis­schien wel niet

Wal­ter Lucius
[mag weg] — De vlin­der en de storm
[mag weg] — Schaduwvechters

Tho­mas Mann
— Der Tod in Venedig
— De Toverberg

Javier Marías
— Koorts en lans — Jouw gezicht mor­gen 1

Yann Mar­tel
— Life of Pi

Allan Mas­sie
[mag weg] — Ceasar

Mari­ët Meester
[mag weg] — Hol­lands Siberië

Ischa Meij­er
— Hoeren

Geer­ten Meij­s­ing (zie ook: Joy­ce & Co.)
— Malocchio
— De grachtengordel
— De onge­schre­ven leer
— Ver­an­der­lijk en wisselvallig
— Dood meisje
— De vene­ri­sche kunsten
— De pal­men van Amster­dam (brief­wis­se­ling met Kes­ter Freriks)

Her­man Melville
— Moby-Dick

Hen­ry Miller
— Cra­zy Cock
— Tro­pic of Capricorn

Cather­i­ne Millet
— Het sek­su­e­le leven van Cather­i­ne M.

David Mit­chell
— Black Swan Green
— number9dream
— Cloud Atlas
— The Thou­sand Autums of Jacob de Zoet

Hubert Mont­eil­het
— Neropolis

Tho­mas More
— Utopia

John David Morley
[mag weg] — De waterhandel

Kate Mos­se
[mag weg] — Labyrinth

Jason Mott
[mag weg] — De teruggekeerden

Har­ry Mulisch
— De ont­dek­king van de hemel
— Vijf fabels
— Twee opgra­vin­gen (Ik, Buba­nik — Op weg naar de mythe)
— Sieg­fried — een zwar­te idylle
— Het the­a­ter, de brief en de waarheid
— Hoog­ste tijd
— Voer voor psychologen
— Twee vrouwen
— Het ste­nen bruidsbed
— De procedure

Mul­ta­tu­li (aka Edu­ard Dou­wes Dekker)
— Max Havelaar
— Max Have­laar (gro­te uit­ga­ve met illustraties)
— Wou­ter­tje Pieterse

Haruki Mura­kami
— Nor­we­gi­an Wood
— Kaf­ka on the Shore
— after the quake
— After Dark
— The Wind-up Bird Chronicle
— 1Q84
— Color­less Tsuku­ru Tazaki
— Waar­over ik praat als ik over hard­lo­pen praat

Robert Musil
— De man zon­der eigenschappen

Vla­di­mir Nabokov
— Pnin
— Wanhoop
— The real life of Sebas­ti­an Knight
— Glory
— Speak, Memory
— Len­te in Fialta
— Harlekinade
— Lolita

Azar Nafi­si
— Rea­ding Loli­ta in Tehran — A memoir in books

Bert Nat­ter
[mag weg] — De bes­te schrij­ver van Neder­land (met Ronald Giphart)

Anaïs Nin
— Del­ta of Venus — Ero­ti­ca by Anaïs Nin
— Hen­ry en June
— Incest

Nel­le­ke Noordervliet
— Het oog van de engel
— De leeuw en zijn hemd
— De naam van de vader
— Uit het paradijs

Susie Orbach
[mag weg] Van vrouw tot vrouw (met Lui­se Eichenbaum)

Geor­ge Orwell
— De boer­de­rij der dieren
— 1984

Char­les Palliser
— De Quincunx
— Betrayals
— The Unburied

Con­nie Palmen
— De zon­de van de vrouw
— Lucifer
— De vriendschap
— De wetten
— De erfenis
— I.M.
— Geheel de uwe

Lide­wij­de Paris
— Hoe lees ik?

Boris Pas­ter­nak
— Dok­ter Zjivago

Mat­thew Pearl
[mag weg] — The Dan­te Club
[mag weg] — The Poe Shadow

Dorien Pes­sers
[mag weg] — De wet van het hart

DBC Pier­re
— Ver­non God Little

Robert M. Pirsig
— Zen and the Art of Motor­cy­cle Maintenance
— Lila — An Inquiry into Morals

Syli­va Plath
— The Bell Jar

André Plat­teel
[mag weg] — Alles hiervoor

Edgar Allan Poe
— Com­pleet — Het vol­le­di­ge proza
— Com­ple­te Sto­ries and Poems of Edgar Allan Poe

E. Annie Proulx
— Accor­di­on Crimes

Mar­cel Proust
[mag weg] — Beken­te­nis van een jong meisje

Ayn Rand
— Atlas Shrugged

Pau­li­ne Réage
— Het ver­haal van O

Tho­mas Rosenboom
— Vriend van verdienste
— Publie­ke werken
— Gewas­sen vlees
— De nieu­we man
— Spitzen
— Den­kend aan Holland

Tho­mas Ross
[mag weg] — De klokkenluider

Phi­lip Roth
— Ame­ri­can Pastoral
— The plot against America
— The Human Stain

Jed Ruben­feld
[mag weg] — The Inter­pre­ta­ti­on of Murder

Sal­man Rushdie
— De Duivelsverzen
— Woede
— Fury
— The Enchan­tress of Florence
— Sha­li­mar the Clown

Mauri­ce Sachs
[mag weg] — The Hunt
[mag weg] — Wit­ches’ Sabbath

D.A.F. de Sade
— The 120 Days of Sodom and Other Writings
— Jus­ti­ne, Phi­lo­sop­hy in the Bedroom, and Other Writings
— Juliette
— De nieu­we Jus­ti­ne, of de tegen­spoed van de deugd
— Juliet­te, of de voor­spoed van de ondeugd
— Brie­ven uit de gevangenis
— Slaapkamergesprekken

Antoi­ne de Saint-Exupéry
— De klei­ne prins

José Sara­ma­go
— De stad der blinden

Bern­hard Schlink
— De voorlezer

Gaia Ser­va­dio
— Het ver­haal van R

Frie­d­rich von Schiller
[mag weg] — Wallenstein

Tom Shar­pe
[mag weg] — Wilt

Mary Shel­ley
— Fran­ken­stein, in: Four Gothic Novels

Coen Simon
— Zo begint de ziener

Marek Sin­del­ka
— Anna in kaart gebracht

Peter Slo­ter­dijk
— De toverboom
— Kri­tiek van de cyni­sche rede

A.L. Snij­ders
— Bor­deaux met ijs
— Een han­di­ge dromer

Lize Spit
— Het smelt

John Stein­beck
— The Gra­pes of Wrath
— Tra­vels with Charley

Pie­ter Steinz
— Waan­zin in de wereldliteratuur

Lau­ren­ce Sterne
— The Life and Opi­ni­ons of Tri­stram Shan­dy, Gentleman

Patrick Süs­kind
[mag weg] — The Pigeon

Don­na Tartt
— The Secret History
— De klei­ne vriend
— The litt­le Friend
— The Goldfinch

Char­les den Tex
[mag weg] — Het ver­ge­ten ver­haal van een onwan­kel­ba­re lief­de in oor­logs­tijd (met Anneloes Timmerije)

Paul Theroux
[mag weg] — Chi­ca­go Loop

Dus­tin Thomason
[mag weg] — The Rule of Four (met Ian Caldwell)

Anneloes Tim­me­rije
[mag weg] — Het ver­ge­ten ver­haal van een onwan­kel­ba­re lief­de in oor­logs­tijd (met Char­les den Tex)

J.R.R. Tol­kien
— The Lord of the Rings
— Sprookjes

Michael Tol­kin
— Among the Dead

L.N. Tol­stoj
— Anna Karenina

Ste­ve Toltz
— A frac­ti­on of the whole

Chré­tien de Troyes
— Arthu­ri­an Roman­ces (inclu­ding Perceval)

Rupert Thom­son
[mag weg] — The five gates of hell

Bar­ry Unsworth
— Sto­ne Virgin

Tho­mas Verbogt
— Als de win­ter voor­bij is

Esther Ver­hoef
[mag weg] — Erken mijn

Dimi­tri Verhulst
— De zomer hou je ook niet tegen

Simon Vest­dijk
— Sint Sebas­ti­aan — de geschie­de­nis van een talent

David Vogel
— Huwelijksleven

Vol­tai­re
— Ver­ha­len (Zadig of het lot, Micro­me­g­as, Can­di­de, De arge­lo­ze, De prin­ses van Babylon)

Kurt Von­ne­gut
— Slaugh­ter­hou­se 5

J.J. Vos­kuil
— Meneer Beer­ta — Het Bureau 1

Bru­ce Wagner
[mag weg] — For­ce Majeure

Hora­ce Walpole
— the Cast­le of Otran­to; in: Four Gothic Novels

Hans War­ren
— Moder­ne Neder­land­se poë­zie (samen­ge­steld door Hans Warren)
— Geheim dag­boek 1939–1940
— Geheim dag­boek 1942–1944
— Geheim dag­boek 1952–1953

Dirk van Weelden
[mag weg] — Tegen­woor­dig­heid van geest
[mag weg] — Mobilhome

Chris­ti­aan Weijts
— Art. 285b
— De linkshandigen

Tom­my Wieringa
— Een mooie jon­ge vrouw
— Dit zijn de namen

August Wil­lem­sen
— Vrien­den, vreem­den, vrouwen

John Wil­li­ams
— Stoner

Leon de Winter
[mag weg] — Serenade
[mag weg] — Hoffman’s Hon­ger & SuperTex
[mag weg] — La Pla­ce de la Bastille
[mag weg] — God’s Gym
[mag weg] — Alle verhalen

Tom Wol­fe
— I am Char­lot­te Simmons
— A Man in Full

Jan Wol­kers
— Zwar­te bevrijding
— Zomerhitte
— Mat­te­kee­s­jes (in: het vroe­ge werk)
— Serpentina’s pet­ti­coat (in: het vroe­ge werk)
— Kort Ame­ri­kaans (in: het vroe­ge werk)
— Gespon­nen sui­ker (in: het vroe­ge werk)
— Een roos van vlees (in: het vroe­ge werk)
— Wegens sterf­ge­val geslo­ten (in: het vroe­ge werk)
— De hond met de blau­we tong (in: het vroe­ge werk)
— Terug naar Oegst­geest (in: het vroe­ge werk)
— Hor­ri­ble Tan­go (in: het vroe­ge werk)
— Turks fruit (in: het vroe­ge werk)
— De walg­vo­gel (in: het vroe­ge werk)
— De kus (in: het vroe­ge werk)

Vir­gi­nia Woolf
— De golven
— Geheim Londen

Maartje Wor­tel
— IJstijd
— Er moet iets gebeuren

Hanya Yana­gi­ha­ra
— A litt­le life
— The peo­p­le in the Trees

Ste­fan Zweig
[mag weg] — Joseph Fouché

Ver­za­mel­bun­dels — Literair
— The Tre­a­su­ry of Ame­ri­can Short Stories
— Moder­ne Neder­land­se poëzie
— Four Gothic Novels
— Dag­boek — 365 schrij­vers over de wereld en zichzelf
— Pos­te Res­tan­te — bij­zon­de­re brie­ven uit de Neder­land­se literatuur

~ ~ ~

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *