Mijn boekenkast

Ik ben begon­nen om mijn boe­ken­ver­za­me­ling in kaart te bren­gen. Omdat ik lang niet genoeg ruim­te meer heb om alles te bewa­ren ga ik een groot deel van de hand doen. Boe­ken die weg mogen (te her­ken­nen aan [mag weg] bij de titel) kun je tegen een aan­ne­me­lijk bod van me over­ne­men. Laat in een reac­tie onder aan de pagi­na weten of je inte­res­se hebt, of stuur een mail naar peter­pel­le­naars at me punt com.

~ ~ ~

Kader Abdo­lah
— De kraai

J.J. Abrams
— S. (met Doug Dorst)

A. Alberts
— Twee jaar­ge­tij­den min­der

Mar­tin Amis
— Time’s Arrow
— Lio­nel Asbo

Maya Ange­lou
— Ik weet waar­om gekooi­de vogels zin­gen

Rober­to Arlt
[mag weg] — De zeven gek­ken

Mar­ga­ret Atwood
— The Handmaid’s Tale

John Ban­vil­le
— The Sea

Cli­ve Bar­ker
— The Gre­at and Secret Show
— Ima­ji­ca

Juli­an Bar­nes
— A his­to­ry of the world in 10 1/2 chap­ters
— The Sen­se of an Ending
— Levels of Life
— The Only Sto­ry
— The Pedant in the Kit­chen

Geor­ges Batail­le
— Het oog — De dode

Char­les Bau­de­lai­re
— De bloe­men van het kwaad
— Dron­ken van wee­moed

Wil­li­am Beck­ford
— Vat­hek, in: Four Gothic Novels

Griet op de Beeck
— Gezien de fei­ten

Wal­ter van den Berg
— Van dode man­nen win je niet
— Schuld

Julie Ber­ry
[mag weg} — Wat ik weet

Anna Bla­man
[mag weg] Drie romans (Vrouw en vriend, Een­zaam avon­tuur, De kruis­vaar­der)

Mart­he Blau
— In zijn han­den

Rober­to Bola­ño
— 2666

Louis Paul Boon
— Mie­ke Maaike’s obsce­ne jeugd

Rosi Brai­dot­ti
[mag weg] — Beel­den van leeg­te

Désan­ne van Bre­dero­de
— Ave Ver­um Cor­pus — Gegroet waar­lijk lichaam

Res­tif de la Bre­ton­ne
— Anti-Jus­ti­ne

Jeroen Brou­wers
— Twee ver­woes­te levens — De levens­loop en dub­bel­zelf­moord van Eli­ze Baart en Bas­ti­aan Kor­te­weg
— Datum­lo­ze dagen
— Bit­te­re bloe­men
— Het hout
— De ver­sier­de dood
— Adolf & Eva & de Dood
— Zon­der trom­mels en trom­pet­ten
— Bit­te­re bloe­men
— De zond­vloed
— Gehei­me kamers
— De ver­vul­ling
— Bezon­ken rood
— Het ver­zon­ke­ne
— Oefe­nin­gen in ner­gens bij horen — Over Jean Amé­ry
— Alleen voor Vla­min­gen
— Zons­op­gan­gen boven zee
— Het is niets
— Onnoe­me­lijk geluk
— Kro­niek van een karak­ter

Dan Brown
[mag weg] — The Da Vin­ci Code

Antho­ny Bur­gess
— A Clock­work Oran­ge

A.S. Byatt
— Pos­ses­si­on
— Babel Tower

Jack But­ler
[mag weg] — Living in Litt­le Rock with Miss Litt­le Rock

Ian Cald­well
[mag weg] — The Rule of Four (met Dus­tin Tho­ma­son)

Aif­ric Camp­bell
— The Seman­tics of Mur­der

Renaud Camus
[mag weg] — Tricks

Patri­zio Canapo­ni => zie A.F.Th. van der Heij­den

Caleb Carr
[mag weg] — The Alie­nist
[mag weg] — The Angel of Dark­ness
[mag weg] — The Ita­li­an Secre­ta­ry

Lewis Car­roll
— Alice’s Adven­tu­res in Won­der­land and Through the Loo­king-Glass

Cami­lo José Cela
— De bij­en­korf
— De fami­lie van Pas­cu­al Duar­te

Migu­el de Cer­van­tes Saave­dra
— Don Qui­chot — met alle pren­ten van Gusta­ve Doré — ver­ta­ling: Buning en Van Dam
— Don Qui­chot — ver­ta­ling: Bar­ber van de Pol

Geof­frey Chau­cer
— The Can­ter­bu­ry Tales

Hugo Claus
— Het ver­driet van Bel­gië
— De zwaard­vis
— De koe­le min­naar
— Het jaar van de kreeft
— De men­sen hier­naast

Chris Clea­ve
— Litt­le Bee
— Incen­di­a­ry

J.M. Coet­zee
— In onge­na­de

Joseph Con­rad
— Heart of Dark­ness
— Nos­tro­mo
— Vic­to­ry
— Lord Jim

Colin Cot­te­rill
— Cur­se of the Pogo Stick

Louis Cou­pe­rus
— Eli­ne Vere

Dou­g­las Cou­p­land
— Pola­roids
— The Gum Thief

Roald Dahl
— The Col­lec­ted short sto­ries of Roald Dahl

Mark Z. Danie­lew­ski
— Hou­se of Lea­ves

Dan­te Alig­hieri
— De god­de­lij­ke kome­die

A.H.J. Dautzen­berg
— Rafel­ran­den van de moraal
— Extra tijd

Edu­ard Dou­wes Dek­ker => zie: Mul­ta­tu­li

Anne Del­bée
[mag weg] — Camil­le Clau­del — een vrouw

Don Delil­lo
— Under­world

Joep van Deu­de­kom
[mag weg] — Het per­fec­te cadeau

Char­les Dic­kens
[mag weg] — Oli­ver Twist

Denis Diderot
— De neef van Rameau

Adri­aan van Dis
— In het bui­ten­ge­bied
— Palm­wijn

Cory Doc­torow
— Makers

E.L. Doc­torow
— The Water­works

Joh­h­ny van Doorn
[mag weg] — Door de weken heen

Doug Dorst
— S. (met J.J. Abrams)

F.M. Dostojew­ski
— De spe­ler
— Mis­daad en straf

Vanes­sa Duri­ès
— De lei­band

Umber­to Eco
— Baudo­li­no
— De bibli­o­theek
— De naam van de roos & naschrift
— De mys­te­ri­eu­ze vlam van konin­gin Loa­na
— De begraaf­plaats van Praag
— Het eiland van de vori­ge dag
— De slin­ger van Fou­cault
— Het nul­num­mer

Dave Eggers
— A Heart­brea­king work of Stag­ge­ring Geni­us

Lui­se Eichen­baum
[mag weg] — Van vrouw tot vrouw (samen met Susie Orbach)

Bret Eas­ton Ellis
— Impe­ri­al Bedrooms
— Less than zero
— Ame­ri­can Psy­cho
— Gla­mo­ra­ma
— Lunar Park
— The Rules of Attrac­ti­on
— The Infor­mers

Anna Enquist
— Het mees­ter­stuk
— De ijs­dra­gers
— Grieks voet­bal
— Het geheim

Ian McE­wan
— Amster­dam
— Satur­day
— Sweet Tooth

Michel Faber
— The Crim­son Petal and the Whi­te
— The Fah­ren­heit Twins

F. Scott Fitz­gerald
— The Gre­at Gats­by

Gusta­ve Flau­bert
— De eer­ste leer­school der lief­de
— Drie ver­tel­lin­gen

Jona­than Saf­ran Foer
— Eve­ry­thing is illu­mi­na­ted
— Eating Ani­mals

John Fow­les
— Daniel Mar­tin
— Het lief­je van de Fran­se lui­te­nant
— Man­tis­sa

Her­man Fran­ke
— De ver­beel­ding

Jona­than Fran­zen
— The cor­rec­ti­ons
— Free­dom

Kes­ter Fre­riks
— De pal­men van Amster­dam (brief­wis­se­ling met Geer­ten Meij­s­ing)
[mag weg] — In zil­ve­ren har­nas

John Ful­ler
[mag weg] — De hemel tege­moet

Alex Gar­land
[mag weg] — The Beach

Jef Geeraerts
— Grangreen 1 & 2 (Black Venus / De goe­de moor­de­naar)
— Gan­green 4 (Het zeven­de zegel)
[mag weg] — Dos­sier K.

Maria Geno­va
[mag weg] — Vrou­wen die man­nen gelo­ven
[mag weg] — ‘Man is stoer, vrouw is hoer’
[mag weg] — Com­mu­nis­me, sex en leu­gens

Esther Ger­rit­sen
— Broer

Ronald Gip­hart
[mag weg] — Gala
[mag weg] — Giph
[mag weg] — Troost
[mag weg] — Ik ook van jou
[mag weg] — Pla­neet Lite­ra­tuur
[mag weg] — De bes­te schrij­ver van Neder­land (met Bert Nat­ter)

Fran­coi­se Gir­oud
[mag weg] — Alma Mah­ler of de kunst te wor­den bemind

Wil­li­am Gol­ding
— Lord of the Flies

Gont­sja­row
— Oblo­mow

Maksim Gor­ki
— Het leven van een nut­te­loos mens

Ragn­hild N. Grø­dal
[mag weg] — Roof­dier

Arnon Grun­berg (zie ook: Marek van der Jagt)
— De troost van de slap­stick
— Grun­berg rond de wereld
— Iemand anders
— Huid en haar
— Tir­za
— Fan­toom­pijn
— De hei­li­ge Anto­nio
— Het aap­je dat geluk pakt
— Kamer­meis­jes & sol­da­ten
— De man zon­der gek­te
— Onze oom
— De asiel­zoe­ker
— Figu­ran­ten
— Blau­we maan­da­gen
— Ster­ker dan de waar­heid — de geschie­de­nis van Marek van der Jagt
— De geschie­de­nis van mijn kaal­heid (als Marek van der Jagt
— Mono­gaam (als Marek van der Jagt)
— Gstaad 95–98 (als Marek van der Jagt)

Hel­la S. Haas­se
— Tran­sit
— Heren van de thee
— Sleu­te­l­oog

Ste­ven Hall
— The Raw Shark Texts

Peter Härt­ling
[mag weg] — Höl­der­lin

A. F. Th. van der Heij­den
— Tonio. Een requi­em­ro­man
— Kwaad­schiks
— Mim
— Tonio
— De Movo Tapes
— Drijf­zand kolo­ni­se­ren
— Hier viel Van Gogh flauw — Frans dag­boek
— Het scher­ven­ge­richt
— De och­tend­ga­ve
— Noti­ties van alle­dag, 1966–2003
— Gevou­wen woor­den — Brie­ven over de gril­len van het vak
— Asbe­stem­ming — een requi­em
— Het leven uit een dag
— Advo­caat van de hanen
— De sand­wich — een requi­em
— Een gon­del in de heren­gracht (v.h. Patri­zio Canapo­ni)
— De draai­deur
— Val­len­de ouders — De tan­de­lo­ze tijd 1
— De geva­ren­drie­hoek — De tan­de­lo­ze tijd 2
— Het hof van barm­har­tig­heid — De tan­de­lo­ze tijd 3–1
— Onder het pla­vei­sel het moe­ras — De tan­de­lo­ze tijd 3–2
— De hel­le­veeg — De tan­de­lo­ze tijd 4
— Weer­bor­stels
— De slag om de Blauw­brug
— Dood­verf

Ellen Heij­me­rikx
[mag weg] — En nooit was iets gelo­gen

Albert Hel­man
[mag weg] — De G.G. van Tel­lus

Ernest Heming­way
[mag weg] — The Gar­den of Eden
[mag weg] — Eilan­den in de Golf­stroom

Wil­lem Fre­de­rik Her­mans
— Her­in­ne­rin­gen van een engel­be­waar­der
— Mal­le Hugo — Ver­ma­nin­gen en beschou­win­gen
— In de mist van het schim­men­rijk
— Au Pair
— Rui­send gruis
— Het sadis­ti­sche uni­ver­sum 1
— Ik heb altijd gelijk
— Nooit meer sla­pen

Bar­ba­ra Hodg­son
— The Sen­su­a­list
— Hippolyte’s Island

Michel Hou­el­le­becq
— Ele­men­tai­re deel­tjes
— Onder­wor­pen
— De wereld als markt en strijd
— Plat­form

John Irving
— De wereld vol­gens Garp
— The World accor­ding to Garp
— Wedu­we voor een jaar
— De water­me­tho­de­man
— De beren los
— De regels van het cider­huis
— A Son of the Cir­cus
— The Fourth Hand
— A Widow for a Year
— Until I find you
— Ruim­te bin­nens­huis
— Bid­den wij voor Owen Mea­ny

Moses Ise­ga­wa
[mag weg]- Abes­sijn­se kro­nie­ken

Marek van der Jagt => zie Arnon Grun­berg

Elfri­de Jeli­nek
— De kin­de­ren van de doden

Vik­tor Jer­o­fe­jev
[mag weg] — Een schoon­heid uit Mos­kou

Eri­ca Jong
[mag weg] — Sere­nis­si­ma

Oek de Jong
— Hokwerda’s kind
— Wat alleen de roman kan zeg­gen

James Joy­ce
— Ulys­ses
— Een por­tret van de kun­ste­naar als jon­ge­man

Joy­ce & Co. (zie ook: Geer­ten Meij­s­ing)
— Werk­brie­ven 1968–1981
— Ceci­lia

Angé­li­que Ker­sten
[mag weg] — Bateau Rou­ge

Imre Ker­tész
— Het fias­co

Marie Kes­sels
[mag weg] Boa
[mag weg] — De god met gou­den bal­len

Kluun
[mag weg] — Komt een vrouw bij de dok­ter

Karl Ove Knaus­gård
— Vader- Mijn strijd 1
— Lief­de — Mijn strijd 2
— Zoon — Mijn strijd 3
— Nacht — Mijn strijd 4
— Schrij­ver — Mijn strijd 5
— Vrouw — Mijn strijd 6

Arthur Koest­ler
— Dark­ness at Noon

Chan Koon­ch­ung
— The Fat Years

Kees van Koo­t­en
— Alle moder­nis­men ooit
— Veer­tig — drie ver­ha­len
— De ver­re­kij­ker

Jer­zy Kos­in­ski
— The Pain­ted Bird
— Pas­si­on Play
— Blind Date
— Steps
— The Devil Tree
— De klui­ze­naar van 69th Street
— The Her­mit of 69th Street

Milan Kun­de­ra
— De grap
— Onwe­tend­heid
— Ver­ra­den tes­ta­men­ten — essays over de kunst van de roman

Jhum­pa Lahi­ri
— The Low­lands

Tom Lanoye
— Hel­de­re hemel
— Een sla­gers­zoon met een bril­le­tje — De Wase Tri­lo­gie 1
— Kar­ton­nen dozen — De Wase Tri­lo­gie 2
— Spra­ke­loos — De Wase Tri­lo­gie 3

Jere­my Leven
[mag weg] — Satan, de dui­vel op de divan
[mag weg] — De maker

Pri­mo Levi
— If not now, when?
— The drow­ned and the saved

Mat­thew Lewis
— The Monk, in: Four Gothic Novels

Jona­than Lit­tell
— De Wel­wil­len­den

Jan­nah Loon­t­jens
— Mijn leven is mooi­er dan lite­ra­tuur
— Mis­schien wel niet

Wal­ter Luci­us
[mag weg] — De vlin­der en de storm
[mag weg] — Scha­duw­vech­ters

Tho­mas Mann
— Der Tod in Vene­dig
— De Tover­berg

Javier Marías
— Koorts en lans — Jouw gezicht mor­gen 1

Yann Mar­tel
— Life of Pi

Allan Mas­sie
[mag weg] — Ceasar

Mari­ët Mees­ter
[mag weg] — Hol­lands Sibe­rië

Ischa Meij­er
— Hoe­ren

Geer­ten Meij­s­ing (zie ook: Joy­ce & Co.)
— Maloc­chio
— De grach­ten­gor­del
— De onge­schre­ven leer
— Ver­an­der­lijk en wis­sel­val­lig
— Dood meis­je
— De vene­ri­sche kun­sten
— De pal­men van Amster­dam (brief­wis­se­ling met Kes­ter Fre­riks)

Her­man Mel­vil­le
— Moby-Dick

Hen­ry Mil­ler
— Cra­zy Cock
— Tro­pic of Capri­corn

Cather­i­ne Mil­let
— Het sek­su­e­le leven van Cather­i­ne M.

David Mit­chell
— Black Swan Green
— number9dream
— Cloud Atlas
— The Thou­sand Autums of Jacob de Zoet

Hubert Mont­eil­het
— Nero­po­lis

Tho­mas More
— Uto­pia

John David Mor­ley
[mag weg] — De water­han­del

Kate Mos­se
[mag weg] — Laby­rinth

Jason Mott
[mag weg] — De terug­ge­keer­den

Har­ry Mulisch
— De ont­dek­king van de hemel
— Vijf fabels
— Twee opgra­vin­gen (Ik, Buba­nik — Op weg naar de mythe)
— Sieg­fried — een zwar­te idyl­le
— Het the­a­ter, de brief en de waar­heid
— Hoog­ste tijd
— Voer voor psy­cho­lo­gen
— Twee vrou­wen
— Het ste­nen bruids­bed
— De pro­ce­du­re

Mul­ta­tu­li (aka Edu­ard Dou­wes Dek­ker)
— Max Have­laar
— Max Have­laar (gro­te uit­ga­ve met illu­stra­ties)
— Wou­ter­tje Pie­ter­se

Haruki Mura­kami
— Nor­we­gi­an Wood
— Kaf­ka on the Sho­re
— after the qua­ke
— After Dark
— The Wind-up Bird Chro­ni­cle
— 1Q84
— Color­less Tsuku­ru Taza­ki
— Waar­over ik praat als ik over hard­lo­pen praat

Robert Musil
— De man zon­der eigen­schap­pen

Vla­di­mir Nabok­ov
— Pnin
— Wan­hoop
— The real life of Sebas­ti­an Knight
— Glo­ry
— Speak, Memo­ry
— Len­te in Fial­ta
— Har­le­ki­na­de
— Loli­ta

Azar Nafi­si
— Rea­ding Loli­ta in Tehran — A memoir in books

Bert Nat­ter
[mag weg] — De bes­te schrij­ver van Neder­land (met Ronald Gip­hart)

Anaïs Nin
— Del­ta of Venus — Ero­ti­ca by Anaïs Nin
— Hen­ry en June
— Incest

Nel­le­ke Noor­der­vliet
— Het oog van de engel
— De leeuw en zijn hemd
— De naam van de vader
— Uit het para­dijs

Susie Orbach
[mag weg] Van vrouw tot vrouw (met Lui­se Eichen­baum)

Geor­ge Orwell
— De boer­de­rij der die­ren
— 1984

Char­les Pal­li­ser
— De Quin­cunx
— Betrayals
— The Unbu­ried

Con­nie Pal­men
— De zon­de van de vrouw
— Luci­fer
— De vriend­schap
— De wet­ten
— De erfe­nis
— I.M.
— Geheel de uwe

Lide­wij­de Paris
— Hoe lees ik?

Boris Pas­ter­nak
— Dok­ter Zji­va­go

Mat­thew Pearl
[mag weg] — The Dan­te Club
[mag weg] — The Poe Sha­dow

Dorien Pes­sers
[mag weg] — De wet van het hart

DBC Pier­re
— Ver­non God Litt­le

Robert M. Pir­sig
— Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce
— Lila — An Inquiry into Morals

Syli­va Plath
— The Bell Jar

André Plat­teel
[mag weg] — Alles hier­voor

Edgar Allan Poe
— Com­pleet — Het vol­le­di­ge pro­za
— Com­ple­te Sto­ries and Poems of Edgar Allan Poe

E. Annie Proulx
— Accor­di­on Cri­mes

Mar­cel Proust
[mag weg] — Beken­te­nis van een jong meis­je

Ayn Rand
— Atlas Shrug­ged

Pau­li­ne Réa­ge
— Het ver­haal van O

Tho­mas Rosen­boom
— Vriend van ver­dien­ste
— Publie­ke wer­ken
— Gewas­sen vlees
— De nieu­we man
— Spit­zen
— Den­kend aan Hol­land

Tho­mas Ross
[mag weg] — De klok­ken­lui­der

Phi­lip Roth
— Ame­ri­can Pas­to­ral
— The plot against Ame­ri­ca
— The Human Stain

Jed Ruben­feld
[mag weg] — The Inter­pre­ta­ti­on of Mur­der

Sal­man Rush­die
— De Dui­vels­ver­zen
— Woe­de
— Fury
— The Enchan­tress of Flo­ren­ce
— Sha­li­mar the Clown

Mauri­ce Sachs
[mag weg] — The Hunt
[mag weg] — Wit­ches’ Sab­bath

D.A.F. de Sade
— The 120 Days of Sodom and Other Wri­tings
— Jus­ti­ne, Phi­lo­sop­hy in the Bedroom, and Other Wri­tings
— Juliet­te
— De nieu­we Jus­ti­ne, of de tegen­spoed van de deugd
— Juliet­te, of de voor­spoed van de ondeugd
— Brie­ven uit de gevan­ge­nis
— Slaap­ka­mer­ge­sprek­ken

Antoi­ne de Saint-Exu­pé­ry
— De klei­ne prins

José Sara­ma­go
— De stad der blin­den

Bern­hard Schlink
— De voor­le­zer

Gaia Ser­va­dio
— Het ver­haal van R

Frie­d­rich von Schil­ler
[mag weg] — Wal­len­stein

Tom Shar­pe
[mag weg] — Wilt

Mary Shel­ley
— Fran­ken­stein, in: Four Gothic Novels

Coen Simon
— Zo begint de zie­ner

Marek Sin­del­ka
— Anna in kaart gebracht

Peter Slo­ter­dijk
— De tover­boom
— Kri­tiek van de cyni­sche rede

A.L. Snij­ders
— Bor­deaux met ijs
— Een han­di­ge dro­mer

Lize Spit
— Het smelt

John Stein­beck
— The Gra­pes of Wrath
— Tra­vels with Char­ley

Pie­ter Steinz
— Waan­zin in de wereld­li­te­ra­tuur

Lau­ren­ce Ster­ne
— The Life and Opi­ni­ons of Tri­stram Shan­dy, Gent­le­man

Patrick Süs­kind
[mag weg] — The Pige­on

Don­na Tartt
— The Secret His­to­ry
— De klei­ne vriend
— The litt­le Friend
— The Gold­finch

Char­les den Tex
[mag weg] — Het ver­ge­ten ver­haal van een onwan­kel­ba­re lief­de in oor­logs­tijd (met Anneloes Tim­me­rije)

Paul Theroux
[mag weg] — Chi­ca­go Loop

Dus­tin Tho­ma­son
[mag weg] — The Rule of Four (met Ian Cald­well)

Anneloes Tim­me­rije
[mag weg] — Het ver­ge­ten ver­haal van een onwan­kel­ba­re lief­de in oor­logs­tijd (met Char­les den Tex)

J.R.R. Tol­kien
— The Lord of the Rings
— Sprook­jes

Michael Tol­kin
— Among the Dead

L.N. Tol­stoj
— Anna Kare­ni­na

Ste­ve Toltz
— A frac­ti­on of the who­le

Chré­tien de Troy­es
— Arthu­ri­an Roman­ces (inclu­ding Per­ce­val)

Rupert Thom­son
[mag weg] — The five gates of hell

Bar­ry Uns­worth
— Sto­ne Vir­gin

Tho­mas Ver­bogt
— Als de win­ter voor­bij is

Esther Ver­hoef
[mag weg] — Erken mijn

Dimi­tri Ver­hulst
— De zomer hou je ook niet tegen

Simon Vest­dijk
— Sint Sebas­ti­aan — de geschie­de­nis van een talent

David Vogel
— Huwe­lijks­le­ven

Vol­tai­re
— Ver­ha­len (Zadig of het lot, Micro­me­g­as, Can­di­de, De arge­lo­ze, De prin­ses van Baby­lon)

Kurt Von­ne­gut
— Slaugh­ter­hou­se 5

J.J. Vos­kuil
— Meneer Beer­ta — Het Bureau 1

Bru­ce Wag­ner
[mag weg] — For­ce Majeu­re

Hora­ce Wal­po­le
— the Cast­le of Otran­to; in: Four Gothic Novels

Hans War­ren
— Moder­ne Neder­land­se poë­zie (samen­ge­steld door Hans War­ren)
— Geheim dag­boek 1939–1940
— Geheim dag­boek 1942–1944
— Geheim dag­boek 1952–1953

Dirk van Weel­den
[mag weg] — Tegen­woor­dig­heid van geest
[mag weg] — Mobil­ho­me

Chris­ti­aan Weijts
— Art. 285b
— De links­han­di­gen

Tom­my Wie­rin­ga
— Een mooie jon­ge vrouw
— Dit zijn de namen

August Wil­lem­sen
— Vrien­den, vreem­den, vrou­wen

John Wil­li­ams
— Sto­ner

Leon de Win­ter
[mag weg] — Sere­na­de
[mag weg] — Hoffman’s Hon­ger & Super­Tex
[mag weg] — La Pla­ce de la Bas­til­le
[mag weg] — God’s Gym
[mag weg] — Alle ver­ha­len

Tom Wol­fe
— I am Char­lot­te Sim­mons
— A Man in Full

Jan Wol­kers
— Zwar­te bevrij­ding
— Zomer­hit­te
— Mat­te­kee­s­jes (in: het vroe­ge werk)
— Serpentina’s pet­ti­coat (in: het vroe­ge werk)
— Kort Ame­ri­kaans (in: het vroe­ge werk)
— Gespon­nen sui­ker (in: het vroe­ge werk)
— Een roos van vlees (in: het vroe­ge werk)
— Wegens sterf­ge­val geslo­ten (in: het vroe­ge werk)
— De hond met de blau­we tong (in: het vroe­ge werk)
— Terug naar Oegst­geest (in: het vroe­ge werk)
— Hor­ri­ble Tan­go (in: het vroe­ge werk)
— Turks fruit (in: het vroe­ge werk)
— De walg­vo­gel (in: het vroe­ge werk)
— De kus (in: het vroe­ge werk)

Vir­gi­nia Woolf
— De gol­ven
— Geheim Lon­den

Maartje Wor­tel
— IJs­tijd
— Er moet iets gebeu­ren

Hanya Yana­gi­ha­ra
— A litt­le life
— The peo­p­le in the Trees

Ste­fan Zweig
[mag weg] — Joseph Fou­ché

Ver­za­mel­bun­dels — Lite­rair
— The Tre­a­su­ry of Ame­ri­can Short Sto­ries
— Moder­ne Neder­land­se poë­zie
— Four Gothic Novels
— Dag­boek — 365 schrij­vers over de wereld en zich­zelf
— Pos­te Res­tan­te — bij­zon­de­re brie­ven uit de Neder­land­se lite­ra­tuur

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *