Categorieën
Blogpost

Maandag, 16 januari 2023

Geen bij­zon­der­he­den of bij­zon­de­re gedach­tes (of is het gedach­ten?). Een dag zoals zoveel ande­re. Nou ja, ik ben wel tij­dens de lunch gaan wan­de­len en dat is iets nieuws wat ik er dit jaar pro­beer erin te hou­den. De komende …

Categorieën
Blogpost

Zondag, 15 januari 2023

Ver­der geknut­seld aan mijn blogsite want ik zag bij nader bestu­de­ren dat er nog best veel (voor­al klei­ne din­gen) was mis­ge­gaan tij­dens het over­zet­ten van alle inhoud naar een ande­re domein­naam een aan­tal jaren gele­den. En als je hier­mee eenmaal …

Categorieën
Blogpost

Zaterdag, 14 januari 2023

In het kader van goe­de voor­ne­mens heb ik mijn account bij Duo­lin­go weer eens afge­stoft en ben opnieuw begon­nen met de taal­cur­sus Roe­meens. Helaas nog steeds geen NL-RO beschik­baar, dus eigen­lijk volg ik twee taal­cur­sus­sen: Engels en Roemeens.

Later in …

Categorieën
Blogpost

Vrijdag, 13 januari 2023

Thuis­werk­dag. Laat klaar. ’s Avonds pogin­gen gedaan een goe­de film te kij­ken. Niet geslaagd. Aan drie films begon­nen, maar na 5 tot 15 minu­ten alweer uit­ge­zet. Heb het toen opge­ge­ven en muziek opge­zet. Drank­je erbij. Weekend.

Tel­lers

Uit­da­ging voor janu­a­ri:

Categorieën
Blogpost

Donderdag, 12 januari 2023

Op kan­toor klet­ter­de de regen al de hele dag vol­uit tegen de ramen. Een uit­zicht had ik nau­we­lijks. Omdat ik van­avond een rond­je wil­de gaan ren­nen raad­pleeg­de ik de weer­app. Die liet een waar­schu­wing zien voor nood­weer. Niet zomaar eentje, …

Categorieën
Blogpost

Woensdag, 11 januari 2023

Geen wan­de­ling tij­dens de mid­dag­pau­ze van­daag. Er stond name­lijk een nieuw­jaars­lunch op het pro­gram­ma. De opkomst viel reu­ze mee en het eten was voor­tref­fe­lijk. Geluk­kig geen gedoe met hand­jes schud­den, onge­mak­ke­lijk zoe­nen of saaie spee­ches. Een to-the-point wel­kom voor het …

Categorieën
Blogpost

Dinsdag, 10 januari 2023

Tus­sen de mid­dag opnieuw een half uur kun­nen wan­de­len en dat is goed voor mijn trai­nings­mi­nu­ten. Ver­der een dag als gis­ter. Rus­tig op het werk en toch uit­ge­put in de avond. Wei­nig ani­mo om nog iets te doen anders dan …