Categorieën
Blogpost

Sunrise!

Zal ik ooit over mijn erg­ste nacht­mer­ries dur­ven schrijven? 

Niet nu.

Nee! Niet nu ik er bij­na ben!

Krach­tig duw ik me omhoog. Mijn han­den glip­pen weg op de lauw­war­me zach­te brij. Strui­ke­lend pro­beer ik over­eind te komen. Weg uit de …

Categorieën
Blogpost

Voor wie dit leest

Alles wat ik schrijf is waar
Maar
Alles wat ik schrijf is niet waar
Is dat raar?

Waar is dat ik schrijf

Vroe­ger loog ik
Nu blog ik
Meer
Dan dat ik loog

Feit is dat ik gestopt ben met het in hok­jes stop­pen van mijn …

Categorieën
Blogpost

Harry Mulisch eventjes dood

Laten we even zijn wedu­we om com­men­taar vragen.

Wel­ke van die twee vrouwen?

Huh?

Hoe­zo Huh?

Nou gewoon. Ik zeg dat we z’n wedu­we moe­ten bel­len, en jij begint over wel­ke van de twee.

Oh dat bedoel je. Hij woont, ik cor­ri­geer,

Categorieën
Blogpost

Phyllis is haer puysje quyt

Pim en Door­tje waren onafscheidelijk.
Door­tje rood en bru­taal, Pim grijs en schuch­ter. Res­pec­tie­ve­lijk num­mer zes en acht uit een nest van negen.
We had­den ze uit­ge­ko­zen toen ze onge­veer drie weken oud waren. Ze waren gebo­ren in de bij­keu­ken van …

Categorieën
Blogpost

Kill & Rush!

Het moei­lijkst is om zon­der te spet­te­ren dode­lij­ke mes­ste­ken toe te bren­gen. De gege­ven tijd is ook een uit­da­ging. Slechts enke­le minu­ten heb je de tijd. Dat is dan ook met­een de kick.
‘Kill & Rush!’
Groot con­trast met zijn zorg­vul­dig geplande …

Categorieën
Blogpost

Antwoord

Slechts lut­te­le dagen voor zijn brui­loft kwam hij ver­ont­waar­digd bin­nen­val­len. Hoe die bloe­mist op de hoek het in z’n ach­ter­lij­ke hoofd haal­de om moei­lijk te doen! Hij was toch ruim­schoots op tijd voor het bestel­len van een bruids­boe­ket!? Die bloe­men­bak­ker mocht …

Categorieën
Blogpost

De dagen

Ont­bijt wordt door mij op door­de­week­se dagen stee­vast over­ge­sla­gen.
Ik volg een vast ritu­eel na het ont­wa­ken wat pre­cies 30 minu­ten duurt. Van­af het moment dat ik de wek­ker uit­druk (zo tus­sen 06.00 uur en 06.15 uur) door­loop ik een …