Ochtendwandel

In het week­end een eind­je gaan wan­de­len is mak­ke­lij­ker dan door de week. Het plan is om ’s och­tends vroeg te gaan voor­dat ik aan het thuis­werk moet. Wan­de­len lijkt me meer geschikt dan hard­lo­pen in alle vroeg­te. Dat heb ik een paar keer gepro­beerd maar het ging me slecht af. Zon­der ont­bijt voor­af voelde […]

Read More

Een ommetje appen

Onze doch­ter had er al eer­der op gewe­zen en op twit­ter zag ik het nu ook regel­ma­tig voor­bij­ko­men, het gebruik van de app Omme­tje van de Her­sen­stich­ting om regel­ma­tig een stuk­je te gaan wan­de­len.  Elke dag een wan­de­ling maken is belang­rijk voor je fysie­ke en men­ta­le gezond­heid. Je krijgt meer pro­duc­ti­vi­teit en ener­gie na het […]

Read More

(Her)leeslijst

Voor de stu­die Cul­tuur­we­ten­schap­pen die ik volg aan de Open Uni­ver­si­teit1 ben ik bezig met het onder­deel Inlei­ding let­ter­kun­de. In decem­ber had ik daar­voor al met goed gevolg een onli­ne mul­­ti­ple-choi­­ce ten­ta­men vol­bracht en momen­teel werk ik aan een ver­haal­ana­ly­se van een tekst die deze week met ons gedeeld is. We zijn vrij om er […]

Read More

Geen sneeuw, geen American way of life, geen NOS en geen talkshows

[Twit­ter] De sneeuw kwam en ging als een dief in de nacht… Bij het opstaan dacht ik nog wat sneeuw te zien lig­gen maar het het wrij­ven in mijn ogen om de slaap te doen ver­dwij­nen deed iets soort­ge­lijks met de laat­ste sneeuw­res­ten.  — [Twit­ter] “De ‘Ame­ri­can way of life’ heeft zijn aan­trek­kings­kracht ver­lo­ren, nu tientallen […]

Read More