Daar bij die molen, die watermolen…

Deze blog­post is deel 21 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Twin­tig­ste hoofd­stuk:
Over een nooit ter wereld door enig edel­man zó zon­der geva­ren ten ein­de gebracht, onge­hoord en onge­zien avon­tuur, het­welk hier vol­eind werd door de dap­pe­re Don Qui­chot van de Man­cha

De zadel­tas die San­cho van de schaaps­her­ders uit het vori­ge hoofd­stuk ont­vreemd Lees ver­der

Recht is recht en krom is krom. Tenminste…

Deze blog­post is deel 20 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — Negen­tien­de hoofd­stuk:
Over de scher­pe rede­ne­rin­gen die San­cho Pan­za hield met zijn mees­ter, en over het avon­tuur dat deze beleef­de met een afge­stor­ve­ne, mit­ga­ders ande­re opmer­ke­lij­ke gebeur­te­nis­sen

In dit hoofd­stuk krij­gen we een beter beeld van de bizar­re logi­ca die Don Qui­chot Lees ver­der

Schapen zijn de nieuwe windmolens

Deze blog­post is deel 19 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — acht­tien­de hoofd­stuk
Gaan­de over de gesprek­ken die San­cho Pan­za voer­de met zijn mees­ter Don Qui­chot, bene­vens ande­re avon­tu­ren die wel waard zijn ver­haald te wor­den

Ik haal­de het al eer­der aan. Van de epi­so­de dat Don Qui­chot het gevecht aan­gaat met Lees ver­der

Jonas Panza

Deze blog­post is deel 18 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel — zeven­tien­de hoofd­stuk
Waar­in de ontel­ba­re weder­waar­dig­he­den ver­volgd wor­den, wel­ke de dap­pe­re Don Qui­chot en zijn goe­de schild­knaap San­cho Pan­za te ver­du­ren had­den in de her­berg die hij tot zijn scha­de voor kas­teel hield

Na een nacht vol cha­os en geweld ont­dekt Don Qui­chot bij het Lees ver­der

Dit was het (Roemeense) nieuws

Als­of nieuws uit Roe­me­nië plots meer in de belang­stel­ling staat zodra ik mezelf ver­diep in de Roe­meen­se taal. Zo voelt het althans. Maar het zal wel te maken heb­ben met onbe­wust selec­tie­ve per­cep­tie.

Hoe dan ook, bij mijn eer­ste poging nu een jaar gele­den waren het voor­al de vele cor­rup­tie­schan­da­len Lees ver­der