Informatief

Bad Sex in Fiction award voor Shakespeare?

Vroe­ge Mid­del­eeu­wen:
Enig over­ge­ble­ven frag­ment uit oer­ver­sie Romeo & Juliet => Rode­wijn & Ani­ta
Popu­lai­re raam­ver­tel­ling die gewoon­lijk in de late uur­tjes werd voor­ge­dra­gen:

Hé meis­je!, zeg meis­je, Lees ver­der

The girl next door — Jack Ketchum

Chap­ter For­ty-Two

I’m not going to tell you about this.
I refu­se to.
The­re are things you know you’ll die befo­re tel­ling, things you know you should have died befo­re ever having seen.
I wat­ched and saw.”

Aan het woord is de jon­ge David, de 12-jari­ge ver­tel­ler in de Lees ver­der

The Poe Shadow — Matthew Pearl

Dit is de twee­de his­to­ri­sche thril­ler geschre­ven door Mat­thew Pearl, die z’n debuut maak­te met The Dan­te Club.

Deze keer ver­diept hij zich in de mys­te­ri­eu­ze omstan­dig­he­den rond­om de dood van de Ame­ri­kaan­se dich­ter en schrij­ver Edgar Allan Poe in okto­ber 1849. Deze kwam te over­lij­den in de stad Bal­ti­mo­re Lees ver­der