Genesis

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.

God schept de wereld — Gene­sis 1

De schep­ping van Eva — Gene­sis 2

De zon­de­val — Gene­sis 3

Kaïn doodt Abel — Gene­sis 4

De stam­boom van Adam, en van Eva die ver­der niet genoemd wordt — Gene­sis 5

God roept Noah — Gene­sis 6

Het bou­wen van de ark — Gene­sis 7

De ark van Noach — Gene­sis 8

Noach dron­ken en naakt — Gene­sis 9

Alle zonen van de zonen van de zonen van Noach — Gene­sis 10

De toren van Babel — Gene­sis 11

De farao geeft Sarai terug aan Abram — Gene­sis 12

Abram en Lot ver­de­len het land — Gene­sis 13

Abram en Mel­chi­se­dek — Gene­sis 14

God toont Abram de ster­ren — Gene­sis 15

Sarai brengt Hagar tot Abram — Gene­sis 16

De besnij­de­nis van Abra­ham — Gene­sis 17

Abra­ham en de drie enge­len — Gene­sis 18

Abra­ham onder­han­delt met God — Gene­sis 18

Lot en de Sodo­mie­ten — Gene­sis 19

De ver­woes­ting van Sodom en Gomor­ra — Gene­sis 19

Lot en zijn doch­ters — Gene­sis 19

Abi­me­lech geeft Sara terug aan Abra­ham — Gene­sis 20

Abra­ham ver­stoot Hagar en Isma­ël — Gene­sis 21

Abi­me­lech en Abra­ham zwe­ren bij de put van Ber­se­ba — Gene­sis 21

De proef van Abra­ham — Gene­sis 22

Het over­lij­den van Sara — Gene­sis 23

Gezocht: een vrouw voor Isaak — Gene­sis 24

Isaak en Rebek­ka — Gene­sis 24

Isaak en Rebek­ka — Gene­sis 25

Jakob en Esau — Gene­sis 25

Abi­me­lech ziet Isaak Rebek­ka lief­ko­zen — Gene­sis 26

Abi­me­lech en Isaak zwe­ren opnieuw een eed — Gene­sis 26

De blin­de Isaak zegent Jakob — Gene­sis 27

Jakobs droom van de lad­der — Gene­sis 28

Jakob en Rachel bij de put — Gene­sis 29

Laban bedriegt Jakob — Gene­sis 29

Lea en Rachel — Gene­sis 29

God denkt ein­de­lijk aan Rachel — Gene­sis 30

Jakob en de scha­pen van Laban — Gene­sis 30

Jakob haalt Lea en Rachel over te vluch­ten — Gene­sis 31

Jakob trekt bij Laban weg en Rachel ver­stopt de goden­beeld­jes — Gene­sis 31

Jakob en Laban slui­ten een over­een­komst — Gene­sis 31

Jakob in gevecht met de engel — Gene­sis 32

De ont­moe­ting van Jakob en Esau — Gene­sis 33

De zonen van Jakob nemen wraak — Gene­sis 34

De dood van Rachel — Gene­sis 35

De nako­me­lin­gen van Esau — Gene­sis 36

Jozef wordt door zijn broers ver­kocht — Gene­sis 37

Juda en Tamar — Gene­sis 38

Jozef en de vrouw van Poti­far — Gene­sis 39

Jozef de dro­men­dui­der — Gene­sis 40

Jozef en de droom van de farao — Gene­sis 41

Jozef ver­koopt graan in Egyp­te — Gene­sis 42

Jozef ziet Ben­ja­min — Gene­sis 43

De zil­ve­ren beker — Gene­sis 44

Jozef maakt zich bekend aan zijn broers — Gene­sis 45

Jozef ont­vangt zijn vader en broers — Gene­sis 46

De fami­lie van Jozef ves­tigt zich in Egyp­te — Gene­sis 47

Jakob zegent Manas­se en Efra­ïm — Gene­sis 48

Het boek is nog niet uit…