There is a sun

Time does go on— I tell it gay to tho­se who suf­fer now— They shall sur­vi­ve— The­re is a sun— They don’t belie­ve it now—  Emil­ly Dick­in­son 2020. Een jaar om snel te ver­ge­ten, zo lees… Lees ver­der »The­re is a sun

De man met het hamertje

[Twit­ter RT] @alaloupe: School­kin­de­ren, bibli­o­the­ken en musea. @sheilasitalsing op stoom Onge­loof­lijk als het echt op deze manier is gegaan. Wat een triest com­pro­mis om ieder­een maar uit­ein­de­lijk nie­mand tevre­den te hou­den en vol­ko­men moed­wil­lig een cul­tu­re­le… Lees ver­der »De man met het hamertje

Historische Brexit

[Twit­ter RT] @BartFunnekotter: Waar­in his­to­ri­cus en bio­graaf Andrew Roberts een flin­ke veeg uit de pan krijgt => Invo­king a fan­ta­sy Wins­ton Chur­chill won’t help as Brexit beco­mes grim rea­li­ty — the­gu­ar­di­an Het blijft altijd inte­res­sant… Lees ver­der »His­to­ri­sche Brexit

Richting de vijf

Het voel­de goed en het ging iets min­der lang­zaam, dus besloot ik het rond­je van­daag wat op te rek­ken. Mis­schien dat er toch nog ergens wat basis­con­di­tie ergens in mijn gestel aan­we­zig is dat lang­zaam… Lees ver­der »Rich­ting de vijf