20200727 — Microblogging

[12:05 PM] “We have alrea­dy been through the equi­va­lent of a soci­al media pan­de­mic – an unstop­pa­ble con­ta­gi­on that has sic­ke­ned our infor­ma­ti­on spa­ce, infec­ted our public dis­cour­se, silent­ly and invi­si­bly sub­ver­ted our elec­to­ral sys­tems.” => If you’re not ter­ri­fied about Facebook, you haven’t been paying atten­ti­on — the guar­di­an

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200725 — Microblogging

[RT] @lnvanzoonen: Ge-wel-dig! Pho­to­re­al #Roman Emper­or Pro­ject by @dvoshart (met dank @JonaLendering!) => Pho­to­re­al Roman Emper­or Pro­ject — medi­um

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200724 — Microblogging

[RT] @Cultuur_OU: Nieuws­gie­rig naar wat een stu­die #cul­tuur­we­ten­schap­pen inhoudt? Open dan nu de ken­nis­ma­kings­cur­sus en krijg een eer­ste impres­sie van de Ori­ën­ta­tie­cur­sus cul­tuur­we­ten­schap­pen en de digi­ta­le leer­om­ge­ving yOU­learn van @OU_Nederland. => Ken­nis­ma­kings­cur­sus CW — OU

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200723 — Microblogging

[RT] @parool: Cir­ca één op de vijf katoe­nen kle­ding­stuk­ken wereld­wijd is gepro­du­ceerd met behulp van Oei­goer­se dwang­ar­bei­ders. Die schat­ting doet een inter­na­ti­o­na­le coa­li­tie van meer dan 180 men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties. => Ngo’s: hele mode­we­reld betrok­ken bij dwang­ar­beid Oei­goe­ren — parool

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200720 — Microblogging

[1:39 PM] “Onze bewinds­lie­den weten niet meer hoe ech­te wor­tels sma­ken, zijn niet nieuws­gie­rig naar de Hit­tie­ten, heb­ben nooit Leo­pold gele­zen.” => Laat de neer­lan­dis­tiek maar ten onder gaan — nrc

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~