Proef

Hij pakt het meta­len stuk gereed­schap op van de tafel en laat het los­jes balan­ce­ren in de palm van zijn hand. Per­fect in even­wicht. Tevre­den sluit hij zijn hand en brengt de voor­kant van het voor­werp dich­ter bij zijn gezicht. Aan­dach­tig bestu­deert hij de pun­ti­ge uit­ein­des. Zijn scher­pe blik op zoek Lees ver­der

Tussen de muziek – NSJ2011 zondag 10 juli

13.00 uur:
Een uur voor­dat de poort­jes open­gaan arri­veer ik bij Ahoy. Mijn par­keer­plaats van gis­ter onder de let­ter B is nog vrij. Opnieuw een déjà-vu gevoel. Eer­der ook al onder­weg bij de afslag Andelst. Gis­ter ging ik daar op de rem omdat ik mijn toe­gangs­kaart­je was ver­ge­ten, van­daag moest Lees ver­der

Tussen de muziek — NSJ2011 zaterdag 9 juli

14.30 uur:
Ruim op tijd ben ik bij Ahoy. De auto staat zo goed als op het fes­ti­val­ter­rein gepar­keerd. Het is nog niet druk en ik besluit om voor een lunch te gaan in win­kel­cen­trum Zuid­plein. In de gelijk­na­mi­ge bras­se­rie word ik gehol­pen door een ener­gie­ke vrouw op leef­tijd. Moe­der­lijk geeft Lees ver­der

My name is Pelenaars. Peter Pelepelenaars!

Ooit, in een lang ver­vlo­gen tijd­perk werk­te ik als order­voor­be­rei­der bij Phi­lips op een afde­ling die gespe­ci­a­li­seerd was in kunst­stof­spuit­gie­ten. Op z’n Engels: Spe­ci­a­li­zed Pro­duc­ti­on Injec­ti­on Moul­ding. Vaak afge­kort met SPIM.
Op een mooie dag liet een col­le­ga mij een enve­lop­pe zien die gericht Lees ver­der