20131017

Waar­om weet ik niet, wel dat het lijkt toe te nemen. Ik doel op de keren dat ik het gevoel heb … En hier stokt het. Er is een groot onver­mo­gen in mij om het gevoel goed onder woor­den te bren­gen. Ik ben bang dat het ver­keerd over­komt. Dat het niet begre­pen wordt zoals ik …

20131017 Lees meer »

Meer werk

Eigen­lijk had ik gis­ter een ande­re blog­post moe­ten ople­ve­ren dan wat er nu staat. Maar ik wist dat ik het de dagen ervoor druk zou heb­ben op kan­toor dus had ik wij­se­lijk beslo­ten om het boek ‘Marie’ van Chris­top­he Veke­man over te slaan voor de blog­ger­slees­club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’. Dat wil niet zeggen …

Meer werk Lees meer »

Gemis

Het viel me op en het viel me niet op. Van­uit mijn oog­hoek zag ik af en toe iets voor­bij­ko­men in mijn blo­groll wat niet klop­te. Maar wan­neer ik dan keek, dan zag ik meest­al de naam van Elja Daae. Niet vreemd, want zij staat daar al tij­den in. Dus ging ik weer ver­der met …

Gemis Lees meer »