50books — Vraag 40

Ieder­een kent er wel een paar. Zo’n flauw grap­je tij­dens je jeugd dat elke keer weer voor­bij kwam. Niet omdat ze zo leuk waren maar omdat ze vaak onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den waren met een bepaal­de per­soon of terug­ke­ren­de situ­a­tie. Zo her­in­ner ik mij­zelf nog altijd de opmer­king die mijn vader altijd maak­te wan­neer we gin­gen vissen. …

50books — Vraag 40 Lees meer »

Ontevreden

Alweer een hele poos gele­den zat ik met een goe­de vrien­din op een ter­ras. Er stond voor ieder van ons een lek­ker drank­je op het tafel­tje, de zon scheen uit­bun­dig en we had­den een luch­tig gesprek over van alles en nog wat. Kort­om, het leven was aan­ge­naam. Tot­dat ik via een of ande­re ter­loop­se opmerking …

Onte­vre­den Lees meer »

Raad een domme vogel

Goe­den­avond, lie­ve lezers van mijn ‘dom­me vogels die tegen dich­te ramen aan­vlie­gen’ blog. Ook van­daag heb ik voor jul­lie weer een mooie foto uit­ge­zocht van een dom­me vogel afdruk. Om jul­lie een beet­je op weg te hel­pen bij het raden wel­ke vogel zo dom was om tegen een dicht raam aan te vlie­gen, zal ik wat …

Raad een dom­me vogel Lees meer »