50books — Vraag 39

De afge­lo­pen week publi­ceer­de het weten­schap­pe­lij­ke maga­zi­ne Sci­en­ce een onder­zoek naar de mate van empa­thisch ver­mo­gen bij lezers van lite­ra­tuur. De stu­die door David Comer Kidd en Ema­nu­e­le Cas­ta­no heb ik zelf niet gele­zen omdat alleen beta­len­de abon­nees van Sci­en­ce erbij kunnen.[1] Ik heb het dus moe­ten doen met diver­se blog­posts die er al snel aandacht …

50books — Vraag 39 Lees meer »

Lui

Dat ik eigen­lijk ont­zet­tend lui ben, blijkt wel weer uit het feit dat ik een abon­ne­ment op Net­flix heb geno­men. Ter­wijl er bin­nen hand­be­reik ber­gen dvd-boxen (alle­maal legaal aan­ge­schaft) lig­gen te wach­ten om door mij beke­ken te wor­den (de inhoud dan toch, niet per­sé de schijf­jes op zich), kies ik voor de nog mak­ke­lij­ke­re weg …

Lui Lees meer »

Werk

Het lijkt wel werk. Heb ik net mijn eer­ste bij­dra­ge voor de nieu­we blog­ger­slees­club ‘Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur’ geplaatst over het boek ‘Niets en nie­mand’ door Ivo Bont­huis, en dan tref ik deze avond bij thuis­komst alweer een nieuw te recen­se­ren exem­plaar aan. Dit­maal is het ‘Van dode man­nen win je niet’, de derde …

Werk Lees meer »