• Maan­dag, 23 janu­a­ri 2023

  De ver­war­ming deed het niet. Deze keer nu eens niet thuis, maar op het werk. Ik had het niet met­een door, want het eer­ste wat me opviel bij het betre­den van ons kan­toor was het sner­pen­de piep­ge­luid van­uit de kast waar­mee het alarm in- of uit­ge­scha­keld kan wor­den. Er was een sto­ring in een van de afdelingen.

  Na een paar minu­ten luk­te het me om het geluid uit te zet­ten. Een wel­da­di­ge stil­te daal­de neer en even kon ik ervan genie­ten tot­dat een col­le­ga van IT bib­be­rend langs kwam gelo­pen. “Heb jij het ook zo koud op je kamer?” vroeg ze. Ik gaf haar als ant­woord dat ik daar nog niet was geweest. Maar even later kon ik beves­ti­gend ant­woor­den dat het ook bij mij niet al te warm was. Mis­schien dat het met de sto­rings­mel­ding te maken had.

  Bij de afde­ling die ver­ant­woor­de­lijk is voor onder­houd aan het gebouw gaf ik door dat de ver­war­ming waar­schijn­lijk uit was en men liet weten ermee aan de slag te gaan. Niet dat het veel gehol­pen heeft. Het bleef koud. Pas toen ik na de lunch­pau­ze terug kwam van een rond­je wan­de­len voel­de het behaag­lijk bin­nen. Maar dat had meer te maken met het feit dat de bui­ten­tem­pe­ra­tuur voor­als­nog iets lager lag.

  ’s Avonds thuis ben ik na het eten op zoek gegaan naar een goe­de war­me win­ter­jas en een gro­te­re kof­fer. Komen­de zater­dag ver­trek ik naar de VS en iede­re keer wan­neer ik de weer­app check lijkt het wel of de tem­pe­ra­tu­ren aldaar ver­der dalen. In Boul­der is de voor­spel­ling dat het ‑18 Cel­si­us kan wor­den en in Sha­k­o­pee mis­schien wel ‑30 Cel­si­us zoals ik tot mijn schrik zag. 

  Tel­lers

  Uit­da­ging voor janu­a­ri: 14 keer mini­maal 15 trai­nings­mi­nu­ten per dag

  13/14

  Hard­lo­pen

  Totaal dit jaar: 35 km (doel: 1000 km)

  Duo­lin­go Roe­meens

  Dag 10: 90 XP
  Bezig met Unit 2
  Unit 1 afgerond

  Uit­ge­le­zen dit jaar

  De avon­den — Gerard Reve 

  Toen op 23 januari

  20222016201520122011

Lees ver­der…


Micro­blog­ging op mastodon

Loa­ding Mas­to­don feed…