I follow the road …

… though I don’t know where it ends – Neil Young

veel woorden gebruiken
om weinig te zeggen

terwijl op cruciale momenten
ze mij ontbreken

veelzeggend

Woorden (2014)