20220930

Bin­nen­kort ga ik opnieuw naar Roe­me­nië en sinds ik weet dat we weer een her­haal­prik voor coro­na kun­nen krij­gen check ik regel­ma­tig de site planjeprik.nl om een afspraak te maken. Tot nu toe zon­der suc­ces. Het stan­daard­be­richt na het inge­ven van mijn geboor­te­jaar is dat ik nog niet aan de beurt ben. Graag zou ik …

20220930 Lees meer »

20220929

Een kou­de dou­che geeft ener­gie. Dat hoor­de ik op de radio onder­weg naar Bra­bant voor een bezoek­je aan mijn moe­der. Het was een item over kos­ten­be­spa­ring nu het leven one­ven­re­dig duur is gewor­den en dan met name het gas­ver­bruik. Veel luis­te­raars gaven aan kor­ter en/of min­der fre­quent te dou­chen. Met een was­hand­je aan de wasbak …

20220929 Lees meer »

20220928

De half­jaar­lijk­se snoei­beurt stond gepland voor van­daag. Om acht uur arri­veer­den de tuin­man­nen en tegen half vijf was de klus geklaard. De ligus­ter­heg, de diver­se bomen, de coni­fe­ren­haag, de lau­rier, allen die in dit sei­zoen gesnoeid kun­nen wor­den kwa­men aan de beurt. Ook is het gazon voor en ach­ter gever­ti­cu­leerd en van mest voor­zien. Er …

20220928 Lees meer »