Om gek van te worden

Deze blog­post is deel 7 van 8 in de serie 2666 — Rober­to Bola­ño

Nog 250 pagina’s te gaan en dan weet ik hoe 2666 ein­digt. Ik ben alleen bang dat ik met zoveel vraag­te­kens blijf zit­ten dat een onmid­del­lij­ke her­le­zing bij­na ver­plicht is wil ik niet gek wor­den van alle onbe­ant­woor­de vra­gen die zich in mijn hoofd blij­ven opsta­pe­len Lees ver­der

Het deel van Amalfitano

Deze blog­post is deel 5 van 8 in de serie 2666 — Rober­to Bola­ño

Waar waren we ook alweer geble­ven sinds ik bij­na een maand gele­den voor het laatst mijn lees­er­va­rin­gen deel­de met betrek­king tot het boek 2666 door Robert Bola­ño? Oh ja, bij deel 2, ofte­wel Het deel van Amal­fi­ta­no. Laat ik opnieuw maar eens begin­nen met een weer­ga­ve Lees ver­der

Het deel van de critici

Deze blog­post is deel 3 van 8 in de serie 2666 — Rober­to Bola­ño

Gis­ter ver­scheen de twee­de deel­be­spre­king over 2666 op The Mook­se and the Gri­pes.1 Hoog­ste tijd voor mij om een begin te maken met mijn eigen­ste deel­be­spre­king van het eer­ste deel: Het deel van de cri­ti­ci.

Zoals in de eer­ste Lees ver­der


  1. Klik hier voor 2: The Part about Amal­fi­ta­no.