Series: 2666 - Roberto Bolaño

Niets is wat het lijkt

Deze blog­post is deel 2 van 8 in de serie 2666 — Rober­to Bola­ño

Op vrij­dag 19 sep­tem­ber j.l. ver­scheen geheel vol­gens afspraak op The Mook­se and the Gri­pes een eer­ste gedeel­te­lij­ke bespre­king van het boek 2666 door Rober­to Bola­ño. Eigen­lijk is het niet zozeer een bespre­king, maar eer­der wat los­se opmer­kin­gen en gedach­tes die Tre­vor en Lee met de lezers van hun blog­post wil­len delen als inlei­ding bij de vra­gen die ze klaar heb­ben staan voor die­ge­nen die actief mee wil­len doen aan deze Read-a-Long:

Blijf lezen →

Reis mee op route 2666

Deze blog­post is deel 1 van 8 in de serie 2666 — Rober­to Bola­ño

In mijn boe­ken­kast staan een aan­tal boe­ken die de vorm (en het gewicht) van een bak­steen heb­ben. Met ont­zag haal ik er gere­geld een­tje tevoor­schijn, bla­der er door­heen, lees ergens een pas­sa­ge en zet ‘m dan weer terug. Meest­al omdat ik weet dat ik het boek ofwel niet uit­lees van­we­ge ander lees­werk dat pri­o­ri­teit heeft, ofwel omdat al het ande­re lees­werk dat pri­o­ri­teit hoort te heb­ben blijft lig­gen.

Blijf lezen →