Reis mee op route 2666

Deze blog­post is deel 1 van 8 in de serie 2666 — Rober­to Bola­ño

In mijn boe­ken­kast staan een aan­tal boe­ken die de vorm (en het gewicht) van een bak­steen heb­ben. Met ont­zag haal ik er gere­geld een­tje tevoor­schijn, bla­der er door­heen, lees ergens een pas­sa­ge en zet ‘m dan weer terug. Meest­al omdat ik weet dat ik het boek ofwel Lees ver­der