50books — vraag 8

Deze blog­post is deel 8 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 8:
Hoe­veel tijd lees je gemid­deld per week?

Wan­neer ik kan, dan lees ik. Alles wat los en vast zit. Onge­acht het moment van de dag. Ik moet lezen. Alleen merk ik des­on­danks dat het aan­tal uren dat ik aan lezen kan beste­den gevoels­ma­tig steeds min­der aan het wor­den is. Lees ver­der

50books — vraag 7

Deze blog­post is deel 7 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 7:
Lees jij alleen in het Neder­lands?

Dat het #50books ini­ti­a­tief goed ont­van­gen wordt, kan ik niet alleen aflei­den uit de con­stan­te stroom bij­dra­ges onder de blogvra­gen, maar ook uit het aan­tal nieu­we vra­gen die me toe­ge­zon­den wor­den. Dat is zeker han­dig na zo’n week Lees ver­der

50books — vraag 4

Deze blog­post is deel 4 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 4:
Van wel­ke auteur lees je alles, maar dan ook alles wat uit­ge­bracht wordt?

Fans. Je hebt ze in alle soor­ten en maten. Ieder­een heeft wel ooit in zijn of haar jeugd een idool gehad. Veel­al waren dit groot­he­den uit de film-, sport- of muziek­we­reld. Men zag ze als voor­beel­den Lees ver­der

50books — vraag 3

Deze blog­post is deel 3 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 3:
Wat is jouw favo­rie­te plek om een boek te lezen?

Ieder­een heeft wel een plek waar je je het meest pret­tig voelt om een boek te lezen. Voor de een moet dat per se in een rus­ti­ge en afge­scherm­de omge­ving zijn omdat alle exter­ne prik­kels de con­cen­tra­tie ver­sto­ren, ter­wijl Lees ver­der