Archief

Reacties 2

50books – jaar 2015 – vraag 48

This entry is part 48 of 49 in the series 50books — 2015

Op de ein­de­jaars­bij­een­komst afge­lo­pen vrij­dag kwam de vraag (met ant­woord) een aan­tal keer voor­bij: ‘En wat ga jij doen de komen­de vrije dagen? Lezen zeker?’ Ik hoef­de alleen nog maar beves­ti­gend te knik­ken waar­na er bij som­mi­gen een mee­wa­rig knik­je op volg­de. In de trant… Lees meer

Reacties 3

50books – jaar 2015 – vraag 47

This entry is part 47 of 49 in the series 50books — 2015

Vori­ge week zon­dag geen #50books vraag van­we­ge wat per­soon­lij­ke omstan­dig­he­den. En daar­door van­daag een klein dilem­ma. Zal ik de oor­spron­ke­lij­ke vraag van vori­ge week als­nog stel­len of een nieu­we ver­zin­nen? Ik heb toch maar beslo­ten de oor­spron­ke­lij­ke vraag te plaat­sen ondanks dat de direc­te aan­lei­ding alweer… Lees meer