50books – jaar 2015 – vraag 37

Deze blog­post is deel 37 van 49 in de serie 50books — 2015

Waar ik me ieder jaar opnieuw op ver­heug is de Maand van de Geschie­de­nis. Tegen­woor­dig helaas niet meer dan een hob­by waar ik veel te wei­nig tijd in steek, was geschie­de­nis vroe­ger zowat het eni­ge vak op de mid­del­ba­re Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 35

Deze blog­post is deel 35 van 49 in de serie 50books — 2015

Vijf­tien jaar gele­den ver­ruil­de ik mijn func­tie in Eind­ho­ven bij Phi­lips voor een nieu­we func­tie dich­ter bij mijn woon­plaats Arn­hem. Ik ging wer­ken voor Phi­lips in Nij­me­gen. Mijn dage­lijk­se reis­tijd die ik kwijt was aan woon-werk­ver­keer nam dras­tisch af. En daar was het alle­maal om te doen geweest.
Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 34

Deze blog­post is deel 34 van 49 in de serie 50books — 2015

Onder­weg naar Min­ne­a­po­lis lees ik 1q84 van Haruki Mura­kami. Ik heb getwij­feld of ik Zen and the Art of Motor­cy­cle Main­tenan­ce mee zou nemen, maar dat boek wil ik eigen­lijk lezen in een lang­zaam tem­po van elke dag een paar blad­zij­des en er dan over blog­gen. In het vlieg­tuig zou ik Lees ver­der