50books – jaar 2015 – vraag 13

Deze blog­post is deel 13 van 49 in de serie 50books — 2015

Wan­neer ik door mijn boek­ver­za­me­ling ga, dan valt me op dat ik alle boe­ken die ik ooit tij­dens mijn jeugd­ja­ren heb aan­ge­schaft door de jaren heen heb weg­ge­daan. De strip­ver­za­me­ling die ik zorg­vul­dig had opge­bouwd heb ik in een opwel­ling aan een neef­je of nicht­je gege­ven toen Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 12

Deze blog­post is deel 12 van 49 in de serie 50books — 2015

Op zoek naar een citaat voor een nog af te ron­den blog­post pak­te ik gis­ter het boek Aeneïs door Ver­gi­li­us uit mijn ver­za­me­ling en begon te bla­de­ren. Na eni­ge wor­ste­ling kreeg ik het rit­me van de in hexa­me­ters beschre­ven ver­tel­ling te pak­ken en liet me mee­voe­ren naar een lang ver­vlo­gen tijd:

Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 11

Deze blog­post is deel 11 van 49 in de serie 50books — 2015

Op de eer­ste dag van de Boe­ken­week liep ik ’s och­tends om 9:30 uur de boek­win­kel bin­nen met een lijst­je in mijn hand om mijn inko­pen te doen. Een half uur­tje later ver­trok ik met een flin­ke sta­pel waar­on­der het boe­ken­week­ge­schenk door Dimi­tri Ver­hulst en het boe­ken­week­es­say Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 9

Deze blog­post is deel 9 van 49 in de serie 50books — 2015

Op Inst­agram is sinds kort een account waar­op tot nu toe 30 foto’s zijn gepost maar waar zich al 394K vol­gers op heb­ben gea­bon­neerd. Je zult geneigd zijn om te den­ken dat het een beken­de artiest of film­ster betreft. Maar niets is min­der waar. Het is een account waar­naar Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 8

Deze blog­post is deel 8 van 49 in de serie 50books — 2015

Tig jaren gele­den zat ik ’s och­tends vroeg op kan­toor wat van gedach­ten te wis­se­len met een ner­dy col­le­ga van de IT afde­ling. Zoals wel vaker waren we weer eens bezig om oplos­sin­gen te beden­ken voor onze luxe-pro­ble­men. Dit­maal ging het over de gedeel­de erger­nis van het ’s Lees ver­der