50books - 2015

50books – jaar 2015 – vraag 7

Deze blog­post is deel 7 van 49 in de serie 50books — 2015

Ergens las ik dat het vinyl weer met een come-back bezig is.

Omdat ik zelf graag een muziek­win­kel mag bezoe­ken1 was dat geen ver­ras­sing. Hoe­wel de lp’s gelei­de­lijk uit het zicht ver­dwe­nen om plaats te maken voor Lees ver­der


  1. Net als in een boek­win­kel kan ik er uren rond­han­gen 

50books – jaar 2015 – vraag 6

Deze blog­post is deel 6 van 49 in de serie 50books — 2015

In het huis waar­in ik leef bevin­den zich over­al boe­ken. In de woon­ka­mer kom je de zoge­naam­de kof­fie­ta­fel­boe­ken tegen. In ons geval voor­na­me­lijk boe­ken over kunst, koken en tui­nie­ren. Daar­naast natuur­lijk de jeugd­li­te­ra­tuur die we door de jaren heen voor onze klein­kin­de­ren Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 5

Deze blog­post is deel 5 van 49 in de serie 50books — 2015

Als blog­ger schrijf je onge­merkt heel wat weg zon­der dat je je daar echt bewust van bent. Zeker wan­neer je over de jaren heen meer­de­re keren per week een stuk­je onli­ne zet bouw je gaan­de­weg een ‘impos­sant’ oeu­vre op. Bij toe­val las ik deze week de term ‘ego­do­cu­ment’ en moest Lees ver­der

50books – jaar 2015 – vraag 4

Deze blog­post is deel 4 van 49 in de serie 50books — 2015

Bij ons in huis had­den we vroe­ger nooit veel boe­ken. Wat ik me her­in­ner is dat er een ency­clo­pe­die stond en wat boe­ken van Reader’s Digest. Dat was het wel. Ik weet niet of ik veel ben voor­ge­le­zen. Het is nu pas dat ik me dit afvraag. In mijn bele­ving ben ik op de kleu­ter­school Lees ver­der

50books — jaar 2015 — vraag 3

Deze blog­post is deel 3 van 49 in de serie 50books — 2015

In mijn boe­ken­kast is veel plaats gemaakt voor Geschie­de­nis. Zeker wan­neer ik een boek pak dat ik tij­dens mijn stu­die­tijd heb aan­ge­schaft loop ik de kans dat het vol staat met stre­pen in de kant­lijn, en dat pas­sa­ges zijn onder­streept of gemar­keerd in een of ande­re flu­o­ris­ce­ren­de Lees ver­der

50books — jaar 2015 — vraag 1

Deze blog­post is deel 1 van 49 in de serie 50books — 2015

Hier zit ik dan. Zon­dag­och­tend 8 uur. Zon­der #pop­me­di­ta­tie door Ste­ven Gort1. Maar wel met de opdracht een Lees ver­der


  1. Wis­ten jul­lie trou­wens al dat Ste­ven tegen­woor­dig aan de hai­ku is? In het kader van Sha­ring is Caring ver­zoek ik jul­lie om zeker even een kijk­je bij hem te nemen.