Het is beter zo

This entry is part 14 of 14 in the series De Reü­nie

Eufo­risch door­breek je het water­op­per­vlak. Gul­zig hap­pend naar adem om onmid­del­lijk in ver­stik­kend geproest te gera­ken. Weg bevrij­dend gevoel. Wan­ho­pig pro­beer je het hoofd boven water te hou­den. Je merkt dat je aan het eind …

Luna’s Gone

This entry is part 13 of 14 in the series De Reü­nie

Was dat het zie­ken­huis?” “Ja.” “Gaat het goed met die mevrouw? Met Luna?” “Ja hoor. Ze slaapt nu. En dat zou jij ook maar eens moe­ten gaan doen.” “OK. Wel­te­rus­ten, Pap.” “Wel­te­rus­ten, schat.” Geluid­loos komen …

Guardian Angel

This entry is part 12 of 14 in the series De Reü­nie

In alle hec­tiek is het me schijn­baar ont­gaan. Pas wan­neer ik een bericht­je aan mijn vrouw wil stu­ren zie ik dat er twee nieu­we berich­ten zijn bin­nen­ge­ko­men. Het meest recen­te heeft als tekst ‑Waar blij­ven …

Het zuigende moeras

This entry is part 11 of 14 in the series De Reü­nie

Pap.” … “Pap!” “Ja, lie­verd?” “Waar­om staan we hier zo lang stil?” Ik kijk mijn oud­ste doch­ter aan voor­dat ik ant­woord geef. Zolang staan we hier anders nog niet, hoor.” “Echt wel, kijk maar!” Trots …

Klaar in

This entry is part 10 of 14 in the series De Reü­nie

Mijn gezicht diep in haar haren begra­ven. Het hare drukt in het kus­sen. Ik adem haar geur. Van onschuld. Van len­te. Een nieuw begin. Terug bij af. Voor­dat de weg uit­waai­ert in ver­schil­len­de rich­tin­gen. De …