Don’t mention the ridderschap!

Deze blog­post is deel 31 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Der­tig­ste hoofd­stuk:

Gaan­de over de gevat­heid van de scho­ne Doro­tea en ande­re aar­di­ge en ver­ma­ke­lij­ke aan­ge­le­gen­he­den

Voor wie vori­ge week zon­dag ver­geefs heeft zit­ten wach­ten op een nieuw deel­tje in deze almaar groei­en­de reeks over het boek Don Qui­chot door Cer­van­tes wil ik Lees ver­der

Alles komt samen

Deze blog­post is deel 30 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Negen­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:

Het­welk han­delt over de dwa­ze lis­ten en lagen die men bedacht en de maat­re­ge­len die men trof om onze ver­lief­de rid­der te ver­los­sen uit de zeer stren­ge peni­ten­tie wel­ke hij zich had opge­legd

Nadat de scho­ne Doro­tea haar ver­haal heeft gedaan hoe zij bedro­gen Lees ver­der

Hoe meer zielen, hoe meer liefdesverdriet

Deze blog­post is deel 29 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Acht­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:

Het­welk han­delt over het nieuw en ver­kwik­ke­lijk avon­tuur dat de pas­toor en de bar­bier in het­zelf­de geberg­te over­kwam

Niet gehin­derd door eni­ge ken­nis ver­keer­de ik altijd in de ver­on­der­stel­ling dat het boek Don Qui­chot voor­na­me­lijk was opge­bouwd uit Lees ver­der

Een onverwachts ja-woord

Deze blog­post is deel 28 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Zeven­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:

Hoe de pas­toor en de bar­bier hun zin door­dre­ven, en ande­re gebeur­te­nis­sen waar­dig in deze scho­ne his­to­rie ver­haald te wor­den

Ergens hal­ver­we­ge het onder­ha­vi­ge hoofd­stuk valt het ver­haal even stil voor een onder­bre­king door de ver­tel­ler van dienst die voor Lees ver­der

Weet, hier weende Don Quichote

Deze blog­post is deel 27 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Zes­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:

Waar­in men meer ver­neemt van de aar­dig­he­den die Don Qui­chot uit ver­liefd­heid in de Sier­ra More­na ver­toon­de

Gedich­ten­dag is hét poë­zie­feest van Neder­land en Vlaan­de­ren. Ieder jaar op de laat­ste don­der­dag van janu­a­ri, staat de poë­zie een dag lang in het zon­ne­tje. Lees ver­der

De verbeelding aan de macht

Deze blog­post is deel 26 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Vijf­en­twin­tig­ste hoofd­stuk:
Het­welk han­delt over de won­der­baar­lij­ke din­gen die de dap­pe­re Rid­der van de Man­cha in de Sier­ra More­na over­kwa­men, en over de peni­ten­tie die hij deed naar het voor­beeld van Bel­te­ne­bros

Laat ik om te begin­nen eerst maar eens ver­tel­len hoe­zeer ik onder de indruk Lees ver­der