Archief

reactie 0

Zo waar als het gedrukt staat

This entry is part 33 of 33 in the series Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Twee­ën­der­tig­ste hoofd­stuk: Het­welk han­delt over het­geen Don Qui­chot en gans zijn gezel­schap in de her­berg over­kwam Ein­de­lijk komt het gezel­schap bij de her­berg aan waar Don Qui­chot en San­cho al eens eer­der op hun tocht onder­dak had­den gevon­den (waar­bij de dolen­de rid­der… Lees meer

reactie 0

Laat me met rust!

This entry is part 32 of 33 in the series Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Een­en­der­tig­ste hoofd­stuk: Over de kos­te­lij­ke gesprek­ken die gevoerd wer­den tus­sen Don Qui­chot en San­cho Pan­za, zijn schild­knaap, en wat er meer volgt Ter­wijl het gezel­schap nog steeds onder­weg is naar het dichts­bij­zijn­de dorp om Don Qui­chot de hulp te bie­den die hij… Lees meer

reactie 0

Don’t mention the ridderschap!

This entry is part 31 of 33 in the series Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Der­tig­ste hoofd­stuk: Gaan­de over de gevat­heid van de scho­ne Doro­tea en ande­re aar­di­ge en ver­ma­ke­lij­ke aan­ge­le­gen­he­den Voor wie vori­ge week zon­dag ver­geefs heeft zit­ten wach­ten op een nieuw deel­tje in deze almaar groei­en­de reeks over het boek Don Qui­chot door Cer­van­tes wil… Lees meer

reactie 0

Alles komt samen

This entry is part 30 of 33 in the series Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Negen­en­twin­tig­ste hoofd­stuk: Het­welk han­delt over de dwa­ze lis­ten en lagen die men bedacht en de maat­re­ge­len die men trof om onze ver­lief­de rid­der te ver­los­sen uit de zeer stren­ge peni­ten­tie wel­ke hij zich had opge­legd Nadat de scho­ne Doro­tea haar ver­haal heeft… Lees meer

reactie 0

Hoe meer zielen, hoe meer liefdesverdriet

This entry is part 29 of 33 in the series Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Acht­en­twin­tig­ste hoofd­stuk: Het­welk han­delt over het nieuw en ver­kwik­ke­lijk avon­tuur dat de pas­toor en de bar­bier in het­zelf­de geberg­te over­kwam Niet gehin­derd door eni­ge ken­nis ver­keer­de ik altijd in de ver­on­der­stel­ling dat het boek Don Qui­chot voor­na­me­lijk was opge­bouwd uit vele afge­ron­de… Lees meer

reactie 0

Een onverwachts ja-woord

This entry is part 28 of 33 in the series Don Qui­chot — Cer­van­tes

Eer­ste deel – Zeven­en­twin­tig­ste hoofd­stuk: Hoe de pas­toor en de bar­bier hun zin door­dre­ven, en ande­re gebeur­te­nis­sen waar­dig in deze scho­ne his­to­rie ver­haald te wor­den Ergens hal­ver­we­ge het onder­ha­vi­ge hoofd­stuk valt het ver­haal even stil voor een onder­bre­king door de ver­tel­ler van dienst die voor… Lees meer